6Tolv - Heagård i Halland

Philip Hedeng förbereder rapssådden 2016

På Heagård har det varit ett intensivt år. Höstrapsen som såddes på två hektar var av sorten Explicit. Man sådde cirka 40 frö/m2 med 350 kg NPK 17-5-10 YaraMila Raps.

Philip Hedeng:

-Vi gjorde allt arbete som skulle göras inför vintern i fjol. Vi vältade fältet två gånger för bästa uppkomst, och ogräsbekämpade med Butisan Top samt Select. En stor snigelinvasion gjorde stora skador på grödan, trots två bekämpningar med Sluxx.

- Vi såg också till att säkerställa att så få näringsämnen som möjligt skulle fattas inför vintern. Rekommendationen blev 2 liter borsyra och 2 liter Mangan235 och kompletterade med svavel och magnesium med Epso Microtop.

En planträkning gjordes i november och den visade att vi hade ett snitt på 15 plantor/m2 som ett direkt resultat av snigelangreppen.

- Utgångsläget var verkligen inte det bästa. I 20 % av rapsfältet sådde vi om med vårkorn eftersom luckorna var så stora - men 6Tolv-delen var intakt.

Heagård lägger på ytterligare 275 kg YaraMila Raps och vid nya bladsaftanalyser visar grödan brister på fosfor, mangan, bor och zink. Vid 5 tillfällen använder de GroPlan A för att utnyttja Kvävet bättre i växten. Därefter kör man ut 340 kg NPK 24-4-5, vilket innebär total kvävemängd 205 kg.

- I maj månad sprutar vi Cantus mot bomullsmögel och hoppas på lite greening effekt på plantan samtidigt. Men en varm och fin vår består ända fram till midsommar vilket innebar att torka – och det drabbade många i Halland.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter