Svenska Foders VD går i pension

Arne Rantzow
Arne Rantzow

Svenska Foders VD, Arne Rantzow, har meddelat att han kommer att gå i pension och därmed träda tillbaks från posten som VD. Arne Rantzow har sedan tillträdet av tjänsten, under sommaren 2015, ansvarat för Svenska Foders utveckling på den svenska lantbruksmarknaden.

Som en del av en planerad process har han i samarbete och samförstånd med DLG´s ledning, beslutat sig för att träda tillbaka från rollen som VD i samband med lanseringen av DLG-koncernens strategiska 5-årsplan.

Arne Rantzow har under sin tid som VD varit en kraft som verkat för att stabilisera Svenska Foders position på den svenska marknaden. Företaget står nu väl rustat för att kunna realisera de målsättningar som följer med DLG-koncernens strategiplan.

”Vi vill gärna tacka Arne Rantzow för hans insats i Svenska Foder. DLG har haft stor nytta av hans ingående kunskaper om och erfarenheter av den svenska lantbruksmarknaden under en tuff period”, säger Kristian Hundebøll, styrelseordförande i Svenska Foder.

Arne Rantzow kommer under en period finnas kvar i DLG-koncernen för att vara behjälplig vid avslutning av projektarbeten.

Ny ledning i Svenska Foder

Carsten Klausen och Johan Nordenblad

I samband med att Arne Rantzow lämnar VD-posten i Svenska Foder har DLG utsett Carsten Klausen till ny tillförordnad VD – en roll som han är väl bekant med efter en tidigare 10-årig sejour som VD i bolaget.

”Vi är väldigt nöjda med att Carsten Klausen har sagt ja till att tillträda som tillförordnad VD för Svenska Foder. Han har tidigare, och med goda resultat, stått i spetsen för Svenska Foder. Dessutom känner han väl till organisationen, och har en ingående kunskap om den svenska lantbruksmarknaden, säger Kristian Hundebøll.

Utöver Carsten Klausens återkomst till Svenska Foder, återvänder även Johan Nordenblad till bolaget som vice VD. Johan Nordenblad har under de senaste två åren arbetat som produktions- och logistikchef i DLGs dotterbolag HaGe i Tyskland.

 

Ytterligare information:

Kristian Hundebøll, Styrelseordförande i Svenska Foder: +45 2968 1950; kjh@dlg.dk

Arne Rantzow, Verkställande Direktör, Svenska Foder: +46 720 504 725; arne.rantzow@svenskafoder.se

Carsten Klausen, tillförordnad Verkställande direktör, Svenska Foder: +45 5388 1632; carsten.klausen@svenskafoder.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter