Vårvete med högsta avkastning och vårvete med rejäl premium

Quarna är ett helt unikt vårvete bland våra svenska vårvetesorter. Men sorten är inte bara sina goda kärnegenskaper med hög rymdvikt, högt proteininnehåll och stor kärna för dig som odlar till kvarn. Den är inte heller bara sin tidiga mognad och sitt korta styva strå, eller sitt fina falltal för dig som värdesätter odlingssäkerhet.

Nej, Quarna är inte allenast sina goda odlingsegenskaper, utan också en stärkt odlingskalkyl med sin rejäla sortpremie: mellan 15 och 20 öre rör det sig om, beroende på hur marknaden ser ut. Anledningen till den höga sortpremien beror på att Quarna har 2 % högre proteininnehåll än andra vårvetesorter. Vi kontrakterar därför Quarna med 15 % proteinhalt i stället för normala 13 %. Och med samma gödslingsstrategi som för en vanlig vårvetesort, blir den höga proteinhalten alltså en verklig bonus.

Nya högavkastare!
Men Quarna är inte ensam vårvetesort om att vara intressant för dig som odlare. Även våra två nykomlingar WPB Oryx och WPB Skye med extra hög avkastning håller hög klass. Båda sorterna ligger hela 8 % över den mest odlade vårvetesorten i Sverige, Diskett. Detta tyder på att det är hög tid att testa en eller varför inte båda våra nyheter – just för att ta odlingen till nya höjder!

Försöken visar att båda sorterna har en något lägre proteinhalt, vilket till stor del är en "utspädningseffekt" genom den höga avkastningsförmågan. Detta tyder på att nya högavkastande sorter behöver mer kväve för att även proteinhalten ska komplettera den höga avkastningen. Det är din fingertoppskänsla som avgör – men vi hjälper gärna till att ge förslag på management.  


 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter