Svenska Foder på Ultuna Näringslivsdag och Lantmästardagen

Den 16/11 bjöd Ultuna Studentkår vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala in till arbetsmarknadsmässa, en plattform för studenter och företag att träffas och diskutera studenternas framtida bransch. Ett trevligt och uppskattat sätt för studenterna att träffa potentiella arbetsgivare. Agronomstudent Ellen Lindqvist var en klippa under dagen och hjälpte till med praktiska runt Svenska Foders monter.

Svenska Foders monter var välbesökt och Svenska Foders representant Johanna Öwall fick svara på många frågor om både produktsortiment och hur det är att jobba på Svenska Foder.

-Intresset för Svenska Foders vallfrösortiment och fodersortiment var stort, liksom för Svenska Foder som arbetsgivare eller samarbetspartner för eventuella examensarbeten. Det visar att vi är ett intressant företag för studenterna på Ultuna

 

 

En dryg vecka senare, den 24/11, bjöd Lantmästarkåren vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp in till arbetsmarknadsmässa. Det är ett liknande upplägg som det på Ultuna. Dagen varvades med mingel kring mässbord och företagspresentationer i aulan.

Johanna Öwall och Anne Persson, grisfodersäljare i Svenska Foder, minglade med studenter, presenterade Svenska Foder i aulan samt presenterade ett förslag på examensarbete.

-Examensarbetet som vi presenterade går ut på att kartlägga kostnaderna för lantbrukarna för de svenska särreglerna kring lantbruket, berättar Anne Persson. Det är ett viktigt ämne som vi gärna vill veta något mer om och som är ett bra avgränsat exemensarbete. Vi hoppas att det blir en god respons. 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter