Optilab med koll på skörden

Årets spannmålsskörd var ur kvalitetssynpunkt bra på de flesta analysparametrar menar Optilabs laboratoriechef Ulf Thorpert. 

Spannmålsskörden kan mätas på många olika sätt. Analysföretaget Optilab utför en rad analyser på spannmålen som kommer in i skördvattenhalt, rymdvikt, falltal, proteinhalt för att nämna de vanligaste samt en mängd olika toxinanalyser. Tidningen lyssnade med Laboratoriechefen Ulf Thorpert om hur han upplevt årets skörd ur sitt perspektiv.

-De lägre skördarna för maltkorn under året har gett högre proteinnivåer, säger Ulf Thorpert. En del partier senare i säsongen gick över gränsen för maltkornskvalitet. När det gäller årets veteskördar varierade både proteinnivåer och avkastning, beroende på vilken region man odlat i.

Det som framförallt stuckit ut under årets skörd är den stora mängden grönskott i korn och havre.

Ulf menar att grönskott kan orsaka hygieniska problem under lagring och det bör man vara extra uppmärksam på.

Normalt förekommer grönskott i början av skörden, men i år har vi sett det under hela säsongen.

Problemet är att de gröna kärnorna innehåller mer fukt och är mer svårtorkade vilket kan innebära att man får små mögelhärdar i partierna som efterhand tillväxer under lagring.

Redan nu kan vi se ökade problem av Ochratoxin i branschen, toxinet bildas främst av lagringssvampen Penicillium Verrucosum.

Har man uppmärksammat grönskott i sitt spannmålsparti bör man vara extra noga att kontrollera så inte temperaturhöjning sker i den lagrade varan.

Toxinnivåerna, främst DON, var i början låga. Men mot slutet av växtodlingssäsongen har morgondimma, värme och liggsäd gynnat Fusariumsvamparna och nivåerna har därför ökat i vissa regioner. Även stinksot har dykt upp i enstaka partier, men dessa har då stoppats vid mottagning.

- När vi analyserat det totala mögel-innehållet i havre har vi sett att Cladosporiumsvampar (Svart mögel) dominerat proverna under den senare delen av skördesäsongen. Cladosporium är en allergen svamp som kan ge problem i luftvägar som ger sig till känna i framförallt hosta och nedsatt immunförsvar. Därför bör man alltid bära munskydd vid arbete med mörkfärgad havre.

I övrigt har grobarhet och falltal legat högt och endast enstaka partier i senare delen av skörden har uppvisat lägre nivåer

-En stor del av havreleveranserna har haft höga avfallshalter. Det handlade helt enkelt om att det var många tomma kärnor eller bara skal. Detta visar sig givetvis på avräkningen, men man måste också vara noga med att rengöra ordentligt i torkarna, annars kan avfallet lätt antändas - och då har man en helt annan situation att handskas med.


Det här är Optilab
• Centrallaboratorium i Lidköping + två underavdelningar i Västerlösa och Tågarp.
• Personal med mångårig erfarenhet och stor serviceanda ger snabba och säkra analyser.
• Utför ca 70 olika kemiska och mikrobiologiska analyser på prover från foderfabriker, råvaruinköp,                       spannmålsavdelning.
• Noggrann kontroll av ingående råvaror och färdiga foderprodukter.
• Utför analyser till lantbrukskunder, häst- ägare samt foder- och spannmålsfirmor.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter