Sverige har fått ett nytt ogräsmedel godkänt
- Cossack OD

Mats Andersson som är Business Manager på Bayer Crop Science berättar för Tidningen att en ny färdigblandad produkt som bekämpar både gräs- och örtogräs har sett dagens ljus. Cossack OD ska möta den svenska ogräsfloran för kommande säsong.

-Just sammansättningen av Cossack OD passar utmärkt på den svenska ogräsfloran, konstaterar Mats. Produkten är godkänd i höstvete, råg och rågvete för användning på våren och är formulerad som en OD formulering - vilket innebär ett förbättrat upptag och en förbättrad transport av preparatet som på så vis tryggar effekten.

-Det är ju många höstsådda fält som inte ogräsbekämpats under hösten och då kommer Cossack OD som ett starkt alternativ. Den breda effekten på örtogräs i kombination med en robust effekt på vitgröe och åkerven gör Cossack OD till ett intressant alternativ kommande vår.

Vid ogräsbehandling på våren är det viktigt att behandla tidigt och minimera konkurrens från ogräsen. Vid en utebliven höstbekämpning är det inte alltid den konkurrens som sker från ogräsen under höst och vinter som är kritisk, utan också perioden tidigt på våren fram tills bekämpningen utförs som kostar skörd.

-I många fall anses det vara för tidigt att spruta innan vårbruket, konstaterar Mats Andersson. Det gör att ogräsbekämpningen i höstgrödorna först hamnar efter att vårbruket är avklarat och radodlingshjulen är tillbaks på spruttraktorn. Men med Cossack OD kan en behandling utföras tidigt, så snart det är en stabil tillväxt i ogräsen, och det är en fördel för att vinna tid i kampen mot konkurrensen från ogräsen.

Man skall alltid fokusera på hög effekt på gräsogräsen i sin strategi. Vitgröen anses ofta som ett litet och oansenligt gräsogräs och glöms ibland bort i ogrässtrategin. Det visar sig dock inte minst under torrår att vitgröe både kostar vatten och växtnäring.

-Vitgröen växer även under låga temperaturer och gynnas därmed av våra svenska vintrar. Därför är det viktigt att alltid utgå från floran av gräsogräs när man väljer ogrässtrategi. Cossack OD har mycket hög effekt på de viktiga gräsogräsen vitgröe, åkerven och rajgräs samtidigt som de flesta viktiga örtogräs också bekämpas, konstaterar Mats Andersson avslutningsvis.


Mats Andersson
 

Business Manager
Bayer Crop Science

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter