Förbättra det förberedande arbetet i grödan


I fjol hamnade rapsskördarna på bra siffror överlag runt om i landet. Dock hade många stora problem vid etableringen på hösten, då snigelangreppen nådde historiskt höga höjder. Att köra en gång på fältet med snigelmedel räckte inte långt. Det fanns de lantbrukare som körde fyra, fem gånger och ändå inte löste problemet fullt ut.

-Det är hur vi hanterar angreppen på grödorna som ger för handen vad vi får för skördar, säger Mats Kilany produktchef växtskydd och projektledare för 6Tolv. Vi måste lära oss förbättra det förberedande arbetet i grödan. Detta kommer vi att titta närmare på i projektet under kommande år: Hur vi bäst bekämpar angrepp som sniglar och insekter.

-Under 2016 har skördarna generellt varit något lägre, fortsätter han. I södra Sverige fick man stora problem med insekter som gjorde att skördarna i många fall halverades. Insektsangreppen gällde framförallt den blygrå rapsviveln. Detta angrepp var vi inte ordentligt förberedda på.

Den blygrå rapsviveln är egentligen inte det stora problemet. Det är istället den som sopar mattan för angrepp av en annan insekt: nämligen skidgallmyggan.

Sommaren 2015 noterades stora förekomster av blygrå rapsvivel i södra Sverige. Detta bidrog sannolikt till den stora populationen i år.

-Den blygrå rapsviveln gör små hål i rapsskidorna i samband med närings- och äggläggningsgnag, säger Mats. 
Hålen utnyttjas sedan av skidgallmyggan vid äggläggningen.

-Normalt ser man inga stora angrepp av skidgallmyggan och skadorna är då huvudsakligen begränsade till fältkanterna och har därför inte så stor påverkan på skördarna. Men nu gav den stora populationen av blygrå rapsvivel möjlighet för skidgallmyggan att göra ordentliga skador på grödan.

Med ett år som 2016 i backspegeln, får man upp ögonen ordentligt för vikten av att hitta en bra bekämpningströskel för blygrå rapsvivel.

-Det vi kunnat utläsa från den praktiska odlingen är att det krävdes tre behandlingar med insekticid för att ge grödan ett fullgott skydd, konstaterar Mats avslutningsvis. 

 

   

 

Bildkälla: Bayer AB

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter