Fetthaltshöjande foder lönar sig

 

Rebecca Nilsson, tf Produktchef Nötfoder är tydlig: Fetthaltshöjande foder lönar sig. Det gör de eftersom vi i Sverige har en merbetalning för fetthalt.

Som företagare analyserar man vilka möjligheter som finns för att ständigt förbättra sitt resultat. Det finns många parametrar som kan ge god effekt på produktion och verksamhet i en mjölkproduktion. Det kan handla om rutiner, hygien, grovfoderkvalitet, stallmiljö, stallets planlösning, sjukdomsförebyggande åtgärder osv. Listan kan göras lång och kan självklart också kännas överväldigande, men är faktiskt framförallt en möjlighet. Att vi kan göra saker bättre bör inte vara ett tyngande faktum, utan istället en uppmuntran och en inspirerande del av arbetet.

Men för att det inte ska bli en börda, måste man också våga välja att satsa på vad som ger tydligast vinst. Rebecca Nilsson, är visserligen part i målet, men en part som har kundnytta för ögonen. En välbalanserad foderstat i kombination med ett väl sammansatt kraftfoder ska kunna generera bättre resultat – även om rätt foder inte är den enda parametern som resulterar i en god produktion.

-Självklart vill vi sälja foder, vi har ett brett sortiment av foder som passar för alla förutsättningar. Men det gäller att tänka: Rätt foder på rätt plats vid rätt tillfälle! Vårt mål är gemensamt med våra kunders mål – att ge korna möjlighet att producera maximalt.Våra foder ska tillföra produktionen ett mervärde och med rätt typ av satsning får man ut klart mer än vad man sätter in.

-I tider med dålig lönsamhet tittar man självklart på de omkostnader man har i sin produktion. Det är nödvändigt att vara sparsam och kostnadsmedveten. Men man bör dock komma ihåg att alla besparingar inte är lika kostnadseffektiva, utan kan istället vara direkt kontraproduktiva.

I Sverige har vi ett avräkningspris för mjölk som premierar fetthalt. Detta är självklart något som varje producent bör ta fasta på. Rebecca Nilsson menar att om man använder Svenska Foders fetthaltshöjande foder i en välbalanserad foderstat ökar fetthalten i mjölken. Om man gör det är det vanligaste resultatet en ökning på tre tiondelar i fetthalt.

-Idag är Arlas fettpris 31,4 kr/kg, säger Rebecca Nilsson. Om en producent levererar mjölk som håller en fetthalt som på 4 % betyder det 1,256 kr/kg mjölk. Ökar man då fetthalten med 0,3 % (till 4,3 % i fett), tjänar man istället 1,35 kr/kg mjölk. Skillnaden på vad man tjänar vid 4 % jämfört med 4,3 % blir alltså 9,4 öre/kg mjölk. Merbetalningen för en ko som mjölkar 30 kg om dagen innebär då 2,82 kr/ko och dag.

Sett till kostnadsskillnaden mellan ett fetthaltshöjande foder och ett foder som inte är framtaget för att höja fetthalten kan för en ko som mjölkar runt 30 kg vara 1,28 kr per dag.

-Genom att vi ökar merbetalningen för mjölken med ett fetthaltshöjande foder, hamnar nettovinsten på 1,54 kr per kor och dag. Med 100 kor gör det 56 210 kr per år i kalkylen och är en tydlig signal om värdet att satsa på att höja fetthalten, avslutar Rebecca.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter