Vi driver utvecklingen tillsammans

Efterfrågan på ekoprodukter har de senaste åren ökat mycket – både på den svenska marknaden och på exportmarknaden. Men den inhemska produktionen hänger inte med. Det vill Svenska Foder se en ändring på.

Charlotte Lindén som är ansvarig för ekospannmål i Svenska Foder ser denna brist som en stor möjlighet för lönsam odling framöver:

-Den markanta ökning av efterfrågan på ekologiskt tillverkade livsmedel, har inte genererat samma ökning när det gäller tillgång på ekologisk spannmål, säger Charlotte. Här driver alltså efterfrågan på livsmedel produktionen framför sig och det här gör att handeln mellan olika länder ökar. Det är en bra sak. Men vi måste plocka upp bollen och vinna affärerna - och det kan vi bara om vi har något att erbjuda.

-Denna utveckling måste vi driva tillsammans, för att få en effekt i alla våra led, fortsätter hon. Det är detta signalsystem som måste skärpas. Och det blir vi bättre på för varje dag – både lantbrukare, affärspartners och livsmedelsbransch.

-En sådan signal som vi själva har arbetat fram är att vi idag har en Områdesansvarig för Eko. Denna roll innebär att vi sak ha ett ökat fokus på samordning och koordineringen mellan befintliga affärsområden. Pierre Lindskog kommer att äga denna roll.

På spannmålssidan lägger man fokus på hur man ska kunna driva på denna utveckling mot lantbruket, och man har arbetat upp ett stort kontaktnät på den inhemska marknaden och på exportmarknaden.

-Det gör att vi idag har bättre kunskap för hur marknaden utvecklas och kan göra kvalificerade affärer med våra handelspartners, konstaterar Charlotte Lindén.

Idag handlar Svenska Foder med alla KRAV-produkter inom spannmålsproduktion, förutom rågvete på grund av att man inte har någon avsättning för denna spannmålsprodukt.

-Eftersom vi handlar med alla spannmålsarterna, kan lantbrukaren känna sig trygg med att vi kan ta emot spannmålen på ett förnuftigt sätt, säger Charlotte. Vi har utökat vår mottagning av ekologisk spannmål, men är samtidigt noga med vad och när vi tar emot spannmålen, för att bibehålla kostnadseffektiviteten i själva hanteringen.

Även Svenska Foders egen efterfrågan på ekospannmål ökar, eftersom ökningen även gäller foder till ekologisk produktion.

-Vi tänker i helheter, säger Charlotte. Det finns ett behov på marknadenen marknad vi är en viktig del av. Vi kan leverera utsädet med säkra produkter och samtidigt kan lantbrukaren teckna kontrakt på resultatet av odlingen. Därigenom säkras leverans och pris.

Är priset inte rätt vid kontrakts-tillfället, kan man teckna ett odlingskontrakt för att sedan förändra det till ett fastpris, längre fram.

-Dessutom äger vi företaget EkoNatur som kan leverera högkvalitativ fjäderfägödsel som innehåller alla näringsämnen, förutom kväve, fosfor och kalium - även makro- och mikronäringsämnen. Det ger en mindre torkkänslig och bördigare jord och en bättre avkastning, som är det vi alla strävar efter.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter