Vallen är grunden i din mjölkproduktion


Hur bra din vall är märks framförallt under extrema väderförhållanden. Är det ett normalt år med goda förutsättningar, levererar de flesta blandningar bra resultat. Men det är när du får extrema väderförhållande som en blandning visar hur bra den verkligen är.

-Grovfodret är en oerhört viktig del för en mjölkproducents hela produktion. Det gäller att man får ut så mycket som möjligt av sina insatser. Hög kvalitet OCH höga skördar. Därför är fingertoppskänslan att välja en blandning som passar i geografin och samtidigt kan parera väderförhållanden en avgörande egenskap som vallodlare. Man måste känna sin jord och sitt klimat väl.

Det som ger vallblandningen dess styrka är kombinationen av sorter och arter. Olika arter möter året på skilda sätt. Detta tankemönster bör ligga i strategin då man väljer sin blandning, menar Niklas, produktchef utsäde spm/frö:

-En vallfröblandning ska klara alla omständigheter, helst. Det är givetvis en utmaning eftersom det kan se så annorlunda ut under ett odlingsår.

-Men det är några saker vi genom erfarenhet och försök har kunnat utläsa: Rörsvingel i en vallfröblandning ger torktålighet och samtidigt en hög skörd. Ett år som i år har det gett bra resultat – på de håll där vi haft en extrem torka.

I vallstrategin bör det också ligga en plan på när man ska förnya vallarna. Niklas Ingvarsson är bestämd på den punkten. 

-I den pressade situation vi har idag för mjölkbönderna förstår jag varför man kanske låter vallarna ligga ett extra år. Men jag menar att man bedrar sig om man inte förnyar sin vallodling. 2 högst 3 år är max för att låta en vall ligga. Låter man det ligga längre, syns det tydligt i resultatet. Att spara på vallen är som ett sms-lån, det blir dyrt i slutänden. 

Två tips  

Rörsvingeln Karolina introducerades i år. Rörsvingelns egenskaper är torktålighet, uthållighet och avkastning. Karolina excellerar på dessa. Sorten håller samtidigt toppkvalitet i nivå med de allra bästa ängsvingelsorterna. För att få ut det mesta ur rösvingeln måste man skörda vid rätt tidpunkt för bästa energi och smaklighet. Men då uppnår man också bättre resultat som lönar sig resten av året.

Timotejsorten Rhonia är en högkvalitetstimotej som håller uppe näringsvärdena under en lång tid. Sorten har hög halt av smältbart råprotein, med sen mognad, god vinterhärdighet och hög konkurrenskraft. Det är en perfekt för samodling med ängs- och rörsvingel.Niklas Ingvarsson, produktchef utsäde spm/frö

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter