Arbetsgång

Välj djurslag och analys
Via webshopen kan du själv välja vad du vill analysera (grönmassa, hö, hösilage, ensilage, halm), du väljer vilket djurslag du vill anpassa analysen till (häst, nöt, får) och du väljer vilken typ av analys du vill ha (näringsanalys med eller utan mineraler, enbart mineralanalys eller hygienanalys). Det finns även möjlighet att välja analyspaket som kan användas till alla tre djurslag.

Provuppgifter/Provmärkning
När du valt vilka analyser du vill beställa klickar du på din kundvagn och går vidare till kassan. Då kommer du till en sida för provuppgifter, d v s, du skriver in din unika märkning på provet och kryssar i om det är grönmassa, hö, hösilage, ensilage eller halm som skickas in. Här är det även möjligt att flytta på analyserna så du t ex kan beställa både näringsanalys och hygienanalys på samma prov.

Kontaktuppgifter
Efter att dessa uppgifter är ifyllda väljer du om du vill beställa fler analyser eller om du vill gå vidare mot nästa steg. Vid första beställningen via webshopen måste du fylla i alla uppgifter men efter att du fyllt i en gång kan du spara dina uppgifter. Nästa gång räcker det att fylla i e-postadressen och trycka på ”Hämta uppgifter”.

Kontroll samt beställning av extramaterial
På nästa sida kontrollerar du att de ifyllda uppgifterna stämmer. Om du har en rabattkod skriver du in den i rutan. Här kan du även beställa hem emballage mot en kostnad. Då skickar vi ut provpåse och frankerat kuvert till dig som du kan lägga ditt prov i och skicka in till oss. Detta är inget du behöver beställa. Det går lika bra att ta en plastpåse och kuvert hemifrån och skicka in. Du kan även beställa analyssvaret via brev här. Normalt skickas alla svar ut via e-post men om man vill ha det med brev kan det beställas mot en avgift.

Betala
Här betalar du din beställning med kontokort. När betalningen är genomförd får du ett bekräftelsemail på din order. Varje analys du köpt får en unik kod som du ska skicka in med provet. Det är den koden som talar om för oss vad du har beställt.

Ta ut prov och skicka in
Om du inte redan tagit ut provet som du vill skicka in kan du göra det nu. Se till att du är ren om händerna och att du använder en ren plastpåse att stoppa provet i. Detta är extra viktigt om du skickar in prov för hygienisk analys. Följ vår anvisning för provuttagning för att ta ut provet på ett bra sätt och glöm inte att försluta plastpåsen med provet ordentligt. Om påsen inte är ordentligt stängd kan vatten avdunsta och provet vi får in kan då ha torkat något och ge en felaktig torrsubstans.

VIKTIGT! Märk upp provpåsen med den unika koden. Om du skickar in flera prov vid samma tillfälle märk dessa med respektive kod.

Tips! Det är alltid en fördel att skicka in prov i början på veckan. Skicka aldrig en fredag för då finns det risk att det blir liggande på posten över helgen.

Bekräftelse
Följ länken i din orderbekräftelse för att se status för dina prov och när analysen är färdig får du analyssvaret på mail.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter