Korn

Maltkorn för både odlare och industri

Maltkorn är en spännande gröda och en gröda som vi i Sverige har ett gott rykte att leverera med god kvalitet. Därför är vår produktion efterfrågad inom dryckesindustrin. För Svenska Foder är det framförallt sorterna Catriona och Irina som gäller.

Grödvalet för en lantbrukare är en viktig del i strategin för verksamheten. Den ska passa in i växtföljd, den ska passa för just den jorden, den ska gå att sälja till ett fördelaktigt pris. Svenska Foder har framförallt två sorter för maltkornsodling som kan levererar ett mervärde för odlaren. Niklas Ingvarsson, produktchef Utsäde och Frö i Svenska Foder, berättar om dessa två sorter.

-Att hitta en maltkornsort som slår igenom internationellt är en lång och knepig process, säger Niklas Ingvarsson, produktchef Utsäde och Frö i Svenska Foder. Förutom att det krävs goda odlingsegenskaper, ska man få sorten godkänd i de maltprogram som finns på marknaden.

Allt det här lyckades Irina med på kort tid. Det är en sort med jämn och hög avkastning som har överträffat mätaren i länder som Sverige, Danmark, Storbritannien, Irland, Tyskland, Frankrike, Tjeckien, Polen och Ukrainaför att nämna några.

-I Sverige har Irina avkastat 4 % högre än största svenska sorten Propino. Det ger Irina ett extra netto på cirka 400 kr/hektar. Sorten har en otroligt stor och fin kärna, riktigt gul, ser trevlig ut. Lantbrukare som odlat den säger också att sorten är väldigt lättröskad.

Irina har också ett starkt strå och har en mycket liten risk för axbrytning, vilket är en avgörande egenskap för mälterierna. Ett starkt strå där axbrytning inte är ett problem är en viktig egenskap för mälterierna. Detta eftersom det garantera tillgång till högkvalitativt maltkorn även de år då skördeförhållandena är besvärliga.

Whiskeymalt
Kornsorter som används för speciella produkterexempelvis whiskeyfinns kvar i odling under lång tid, eftersom kornsorten i sig innebär att de önskade egenskaperna och kvalitetskraven kan uppnås. De sorter som idag odlas för framställning av enzymrik whiskeymalt har även egenskaper som gör att de alternativt kan användas vid annan maltproduktion (som bryggerimalt).

Sorten Catriona är helt anpassad för whiskeyframställningen. Det beror framförallt på dess annorlunda enzymsammansättning jämfört med andra maltkornsorter.

-Vi har arbetat länge med Catriona som konceptodling för whiskeyframställning, säger Niklas Ingvarsson. Det beror på att proteinhalten är naturligt högre jämfört med andra maltkornssorter. Proteinkraven på maltkorn för ölbryggning skiljer sig från de som ställs på whiskeyframställning. Här är istället den höga proteinhalten i Catriona önskvärd. Proteinhalten skall hålla över 12 % och odlas gärna i områden där man normalt har höga proteinhalter.

-Den svenska aktören Viking Malt har ingen övre gräns som begränsar godkänd vara. Maltkorn som odlas till whiskey har inte heller samma krav på sig vad gäller överskummningseffekt, sk gushing. Detta ger odlare av Catriona en stor trygghet.

När kornet är skördat och lagrat hanteras det hos Viking Malt i Halmstad som processar varan till malt för vidare leverans till destillerier i Skottland. Den svenska råvaran är här mycket eftertraktad för sina goda egenskaper och förvandlas till blended whiskey i kända varumärken som Grants eller Johnny Walker.

Niklas Ingvarsson

Produktchef Utsäde & Frö
Niklas Ingvarsson

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter