Färre improduktiva dagar

I serien mot 30 har nu turen kommit till effekten av färre improduktiva dagar på antalet avvanda smågrisar per sugga och år (SSÅ). Antalet improduktiva dagar påverkas dels av antalet galldagar men också av omlöpsprocent.

Det viktigaste för att minska antalet improduktiva dagar är således att skapa förutsättningar för en bra brunst och att ha strikta rutiner kring avvänjning och seminering.

För att visa en kraftig brunst tidigt och avlossa många ägg skall suggan vara i god energibalans. Stort vikttapp under digivningen leder till fler galldagar, fler omlöp och färre grisar i nästa kull. Detta gäller i synnerhet förstagrisare. Försök visar att för varje extra galldag sjunker kullstorleken med 0,4 grisar.

För att undvika vikttapp under digivningen krävs att suggan är i rätt hull när hon grisar in och att hon under digivningen får i sig så mycket näringsämnen som möjligt. Detta kräver ett smakligt, energistarkt foder med högt näringsinnehåll samt rätt utfodringsstrategi, ökningstakten skall vara hög, men inte för hög.

Svenska Foders Suggfoder Intens 70 är förmodligen marknadens vassaste suggfoder anpassat för att motsvara den högproducerande TN 70 suggans behov med en mycket hög nivå av aminosyror, energi och ett förstärkt  vitamin- och spårämnesinnehåll.

Rutinerna runt avvänjning och seminering har en avgörande betydelse för omlöpsprocenten.

Här nedan följer några tips för att lyckas med semineringen:
 • Tillämpa ljusprogram redan i BB, ljust 16 timmar/dygn, minst 100 lux. För att få en flushingeffekt med ljuset kan man släcka ner i BB dagen före avvänjning, för att sedan ha tänt 16 timmar efter avvänjningen.
 • Fri tillgång på foder från avvänjning till brunst.
 • Storlekssortera suggorna efter avvänjning! 1:a grisare för sig, små suggor för sig och stora suggor i en grupp.
 • Galtstimulering, låt galten gå hos suggorna 3 dagar efter avvänjning. Ta bort galten dagen före seminering för att sedan ta fram honom till suggorna igen vid seminering, överraskningsmoment!
 • Låt suggorna stå inlåsta i ätbåsen några timmar före inseminering. (Överraskningsmomentet).
 • Noggrann brunstkontroll är A och O, gör ridprov, lyft i flanken o.s.v.
 • Lugn och ro vid seminering och efter seminering. Annars ökar risken för att yngre suggor får lägre grisningsprocent och äldre suggor får mindre kullstorlek.
 • Seminera så länge suggan står, oavsett antal gånger.
 • Stressa inte, låt pinnen vara kvar, kontrollera om det rinner. Behövs ny dos?
 • När det gäller gyltor ska de semineras tidigast vid 7,5 månads ålder. Ha ett brunstschema på gyltorna så du har koll på deras brunstcykel innan de ska semineras! Seminera helst på 2:a brunsten. Flusha 7-14 dagar före förväntad brunst.
 • Kontrollera temperaturen där doserna förvaras 16 - 18° C. Använd min. och max. termometer så man ser att allt är och varit ok.
 • Kasta doser som varit uppvärmda.
 • Var noggrann med hygien.
 • Blanda eller flytta ej djuren mellan inseminering och implantation, ca 4 veckor.
 • Dräktighetstesta 4 veckor efter insemination, gärna också vecka 7 om problem med dräktighet finns.
   
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter