Ett bra år för DLG – 142 miljoner kr till ägarna

  • DLG ökar intjäningen med 12 % till det hittills bästa nettoresultatet på 726 miljoner kronor.
  • Framgång för alla tre kärnverksamheter i Tyskland, som nu står för 61 % av koncernens intjäning innan skatt.

DLG-koncernens bokslut för 2016 blev det hittills bästa med ett resultat efter skatt (EAT) på 726 miljoner kr – 12 % högre än 2015. Den stora framgången beror på en rekordhög lönsamhet i Tyskland, där DLGs dotterbolag levererade särskilt goda resultat. DLG deklarerar 142 miljoner kronor till sina ägare. DLG-koncernens driftsresultat (EBITDA) hamnade på 2,1 miljarder kronor – i nivå med det senaste årets rekordresultat – trots en minskning av omsättningen på 3,8 miljarder till 62,3 miljarder kronor.

Den lägre omsättningen beror på lägre priser på spannmål och energi samt verksamhetsförsäljningar. De senaste två åren har egenkapitalet vuxit med 1,1 miljarder kr från 5,2 miljarder till 6,3 miljarder kronor medan skulden (NIBD) reducerades med 1,5 miljarder kronor. Intjäningsmarginalen har de senaste två åren stigit från 2,6% till 3,8%.

-Det goda bokslutet är resultatet av tre års hårt arbete med att förvandla DLG från ett konglomerat till en lantbrukskoncern. Vi har infriat våra mål om att sälja verksamhetsområden som inte varit lönsamma eller som inte bidragit strategiskt, och nu är vi Europas största lantbrukskoncern mätt på tonnage, säger Koncernchef Kristian Hundebøll.

-Samtidigt har målinriktade effektiviseringsprocesser i såväl Danmark som internationellt förbättrat vår konkurrenskraft och stärkt vår marknadsposition i Nordeuropa. Det gäller särskilt inom försäljning av färdigfoder, spannmål, gödning och ekologiskt relaterade produkter, säger Kristian Hundebøll.

I samband med årsbokslutet lanserar DLG samtidigt den nya koncernstrategi, DLG ”Leading the Way 2021”, som sätter en ekonomisk och strategisk tillväxtriktning med en skärpt ambitionsnivå.

-Ambitionen är att öka intjäningen med 50% under strategiperioden. Den omställningsprocess vi har varit igenom de senaste tre åren har gjort DLG mer stabilt och vi går därför in i den nya strategiperioden med ett tydligt mål om att växa både organiskt och genom uppköp inom våra tre kärnverksamhetsområden, säger Kristian Hundebøll.

Nyckeltal för DLG-koncernen                              2016                    2015                    2014
                                                          
Omsättning, mia. kr.                                             62,3                     66,4                     74,3
 
EBITDA, mia. kr.                                                   2,1                       2,3                       1,8
 
EBITDA margin, %                                                3,8                       3,7                       2,6
 
Koncernresultat (EAT) mio. kr.                               726                      645                      -209
 
Egenkapital, mia. kr.                                             6,3                       5,9                       5,2
 
Egenkapital avkastning (efter skatt)                       11,7 %                 11,5 %                 -3,8 %
 
Koncernsoliditetsgrad, %                                       26,1                     24,5                     20,8

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter