En kalvnäring som tar ett extra steg

Tidig tillväxt är billig tillväxt och en bra investering. Det säger Rebecca Nilsson, Produktchef Nöt i Svenska Foder. Här berättar hon om Delikat, kalvnäringen som lanserades förra året.

Kalvnäring är en flexibel och hygienisk lösning som oftast också är billigare än helmjölk och ger möjlighet att sälja mer mjölk. Kalvnäring kan man koncentrera för att nå höga tillväxter.

-Erbjud en hög giva kalvnäring de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen kommit igång, säger Rebecca Nilsson. Det kommer att löna sig. Samtidigt kan du då erbjuda kraftfoder från dag ett för att så snart som möjligt få igång konsumtionen av kraftfoder.

-Vår nya kalvnäring Delikat har ett särskilt värde för de unga kalvarna, fortsätter hon. Den innehåller nämligen 50 % skummjölk. Skummjölk koagulerar i löpmagen. Därför hålls kalvnäringen kvar tillsammans med övriga ingredienser under en längre tid. Det ökar smältbarheten och näringsutnyttjandet för hela kalvnäringen samtidigt som risken för diarréer minskar.

Lägg där till att skummjölken är lågpastöriserad vilket gör att en högre andel proteiner (jmf med högpastöriserad) är opåverkade och därmed tillgängliga för kalven.

Delikat är tillverkad med en patenterad skonsam torkningsteknik kallad Spray cooling. Spray cooling är en process där upphettat emulgerat fett har sprayats in i ett moln av nedkylt mjölkpulver. Mjölkpulvret och fettet torkar och kristalliseras snabbt. Slutprodukten blir en kalvnäring där både fett och protein blir tillgängligt samtidigt i kalvens mag/tarmkanal. Till skillnad från andra torkningstekniker där fettet blir inkapslat av proteinet som då måste brytas ned innan fettet blir tillgängligt.

-Spray cooling ökar smältbarheten på kalvnäringen, säger Rebecca Nilsson.

Delikat är en årstidsanpassad kalvnäring som maximerar kalvens tillväxt utifrån rådande årstid.

-Under vinterhalvåret fokuseras extra på kalvens hälsa genom tillsats av probiotika och särskilt höga nivåer av omega-3 fettsyror, fortsätter hon. På sommaren ligger nivåerna av aminosyror och smörfett högre för att stimulera till en högre tillväxt. Delikat är ett bra val om du bara vill använda en kalvnäring under hela uppfödningstiden.

Utfodringsrekommendationer kalvnäring

Utfodringsrekommendationer Kalvnäring

Se ovanstående som minsta rekommenderad giva. Hög tillväxt under mjölkperioden visar sig senare som en högre mjölkproduktion. Kalven ska därför minst växa 800 g om dagen - varje dag. Öka gärna såväl mängden mjölk som koncentrationen, förutsatt att kalvens hälsa tillåter det. Rör ut pulvret vid 45-50oC. Fodra som ca 39oC.
 

Rebecca Nilsson

Rebecca Nilsson
bitr. produktchef nöt


"Mina kunder vill att kalvarna ska växa fort, eftersom tidig tillväxt är billig tillväxt och en bra investering. Om man erbjuder en hög giva Delikat Kalvnäring de första veckorna, innan kraftfoderkonsumtionen, kommer det att löna sig för produktionen. De som har provat Delikat säger att produkten får kalvarna att må bra och att de växer så att det knakar. Då fyller produkten sin funktion. Produktionen blir bra. Och en nöjd kund är en kund som jag kan fortsätta att göra affärer med."

Eric Adseke

Eric Adseke
Nötfodersäljare

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter