Svenska Foder gör distribution av säkerhetsdatablad digital

Svenska Foder tillhandahåller som första företag i Lantbrukssverige säkerhetsdatablad via e-mail. Moderniseringen är både en förenklad hantering och en miljömässig vinst i längden.

Som lantbrukare använder du kemiska produkter, gödselmedel och syror som behövs till ensilering och rengöring bl.a. För att kunna hantera detta rätt behöver du få information om produkternas farliga egenskaper, de risker som finns och skyddsåtgärder som ska vidtas. Företag som säljer för yrkesmässigt bruk måste därför lämna ut säkerhetsdatablad. Denna hantering innebär givetvis mycket fysisk pappershantering. Därför startade Svenska Foder upp ett projekt för distribuera säkerhetsdatablad till våra yrkesmässiga kunder på ett moderna sätt – till nytta för alla inblandade.

-Enligt lag är vi som leverantör är vi skyldiga att distribuera uppdaterade säkerhetsdatablad, berättar Mats Kilany. Det är en mycket omfattande dokumentation idag – så omfattande att vi inte längre anser att vi kan hantera det via fysisk pappershantering.

-Därför kommer vi som första företag i lantbruksbranschen i Sverige att enbart förmedla denna information via e-mail, fortsätter han. En förenklad och förbättrad hantering gynnar oss alla i branschen.

Systemet kommer att fungera som såhär: När du som kund till Svenska Foder lägger en order skapas samtidigt ett utskick till din mailbox med de varor som berörs av lagstiftningen. Det handlar framförallt om:

• Växtskyddsmedel
• Gödselmedel
• Syror avseende ensilering och rengöring

-Det räcker alltså inte att enbart lägga ut säkerhetsdatablad på internet och sedan hänvisa till en webbplats, berättar Mats. Istället krävs det en mer aktiv handling för att uppfylla kravet på att tillgodose de yrkesmässiga kunderna med information.

Därför utvecklade Svenska Foder den nya tjänsten som ska förenkla för både användare och leverantör. Slöseriet med papper minskar avsevärt och den automatiserade hanteringen är rationell och tidsbesparande.

En avgörande faktor för att få den nya tjänsten att fungera är givetvis att Svenska Foder får tillgång till kundernas aktuella mailadress.

-Det är viktigt att vi kommer över alla adresser till kunder, så att säkerhetsdatabladen i pdf-format kan nå rätt användare. Därför ber vi alla, som vet med sig att fel uppgifter kan finnas i Svenska Foders system, att höra av sig till sin säljare, eller skicka ett mejl till info@svenskafoder.se

Mats Kilany
Produktchef Växtskydd

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter