ZyparTM  – nytt verktyg för bekämpning av örtogräs i stråsäd

ZyparTM är en ny produkt som tar hand om örtogräsbekämpningen i stråsäd. Svenska Foder frågade Erik Moll som är försäljningsansvarig för södra Sverige i DOW AgroSciences om produkten.

-Sedan tidigare har vi ett flertal välkända produkter på marknaden – som Ariane STM och Starane XLTM – men Zypar är en produkt som sätter en ny standard för örtogräsbekämpning i stråsäd, berättar Erik.

En av de aktiva substanserna i Zypar heter Arylex ActiveTM och är en s.k auxinare precis som Ariane S och Starane. Den ska användas i stråsäd och är en resistensbrytare i nyckelogräs som våtarv, snärjmåra, plister, vallmo och dån, för att nämna några. Den andra substansen i Zypar är florasulam som den svenska marknaden känner från bl.a. Starane XL.

-Vid en jämförelse med de andra produkterna i marknaden är den största skillnaden att Zypar är mycket bredare och starkare och att temperaturberoendet är obefintligt, fortsätter Erik. Zypar kan användas i temperaturintervallen 2-25o C. Det passar mycket bra i vårt svenska klimat med varierande temperaturer under den primära ogräsbekämpningssäsongen.

-Det ger oss ett behandlingsfönster under hela våren som innebär att man som lantbrukare kan styra över sin bekämpning av ogräsen och egentligen kan spruta när det passar utan att behöva invänta högre temperaturer. Det är en akilleshäl på produkter som Starane 180 och Ariane S.

Zypar har inga restriktioner på efterföljande gröda och har en god miljöprofil. Produkten är godkänd för användning på våren i höstvete, råg, rågvete, korn och vårvete efter uppkomst.

Resistensproblematiken ökar

Historiskt har resistens varit ett litet bekymmer i Sverige. Men på senare år har allt fler fall av resistenta örtogräs kunnat konstateras. Inte minst när det gäller våtarv men även flera fall av resistent vallmo, blåklint och baldersbrå förekommer.

-Då är Zypar en utmärkt åtgärd att ta till. Produkten är en resistensbrytare på flertalet örtogräs och förebygger och bekämpar därför resistensproblematiken i odlingen.

 


Fakta Om ZyparTM
Zypar innehåller den nya verksamma substansen Arylex som i sin tur innehåller s.k syntetiskt auxin. Efter behandling växer plantan ihjäl sig. Lågdospreparaten å andra sidan hämmar produktionen av aminosyror och plantans tillväxt stannar av.

Produkterna fungerar på samma sätt som Ariane S och Starane med hjälp av auxiner. Dessa har vanligtvis ett litet fönster med temperaturkrav på över 12o C. Men Arylex som finns i Zypar är en helt ny undergrupp till auxinerna och gör att Zypar kan användas i temperaturer mellan 2 - 25 grader.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter