Rätt resultat kräver rätt tillförsel

En ekonomiskt optimal gödsling betyder att bortförsel av växtnäring via skörden nästan är den samma som tillförsel via gödslingen. Då har vi en hög effektivitet för den tillförda växtnäringen. Men riktigt så enkelt är det inte. Man måste våga se kritiskt på balanstänkandet för att verkligen förstå vad det innebär med optimal gödsling. Det handlar inte bara om kvävetillförsel. Det menar Per Odell, Produktchef Gödning och Kalk i Svenska Foder.

En växtnäringsstrategi måste grunda sig i balans snarare än koncentration på kvävemängden. Därför är markkartan grunden.

-Om du inte vet vad som redan finns i jorden, hur ska du då kunna avgöra vad som behöver tillföras, undrar Per Odell. När du vet det, kan du också fatta kvalificerade beslut för en optimal gödsling. Vi kan se att fler och fler idag blivit mer medvetna om en balanserad gödsling, med såväl kväve, fosfor och kalium, för att förse grödan med rätt beståndsdelar.

-Om du kan avgöra med blotta ögat att det finns en brist i din gröda, ja då är det redan försent och du har tappat skörd. Med dagens blad- och växtsaftsanalyser kan man avgöra en brist som man kan åtgärda. Då blir även mikronäring en intressant parameter

Per Odell spekulerar också hur det växtföljdsmässigt är svårt att täcka upp fosfor- och kaliumandel i marken:

-Man ska tänka både på själva grödan just nu och på vad som händer efter skörden. Ska en gröda avkasta optimalt måste det totala upptaget av näring vara större än bortförseln i skörden. Skillnaden återcirkuleras sedan via skörderesterna till marken för att tas upp kommande år.

Vid 5-7 tons skörd av vårgröda som korn eller havre för man bort cirka 16-20 kg fosfor och 25-35 kg kalium. Om man inte vill försämra markens status är det något som alltså måste återföra för att inte utarma jorden. Svenska Foders Balans 22-4-7 är en mycket bra produkt som förser marken med en balanserad gödning. Lägger man ut 500 kg Balans 22-4-7 tillförs 20 kg fosfor och 35 kg kali. Det räcker bra för att kunna klara hålla balansen i en vårgröda.

-När man skördar mellan 7-10 ton höstvete, för man bort cirka 21-30 kg fosfor och 32-46 kg kalium. Om vi inte täcker upp för detta, tappar marken en stor del av näringen vilket givetvis kommer att märkas kommande säsong.

Detta gäller speciellt då marken i grunden har ett lågt näringsinnehåll.

-Då måste man gödsla betydligt mer än vad som bortförs med skörden, så att man återigen kommer i balans, konstaterar Per. Är din mark däremot rikt uppgödslad sedan tidigare, ska man givetvis lägga på mindre.

-Att hitta en optimal balans i marken är det bästa sättet att optimera sin kalkyl. Det innebär att man måste ha en tydlig överblick vilken status de marker man odlar på har.

Per Odell

Produktchef Gödning och Kalk
per.odell@svenskafoder.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter