Det börjar med oss - vi kan bättre!

Vårt mål är att skapa en lönsam helhet för dig som lantbrukare. Vi vill se en växande och mångfacetterad marknad, där olika nischer, koncept och produktion kan samsas, för att skapa ett levande och lönsamt svenskt lantbruk.

Hur uppnår vi då det? Vi måste tala med varandra, vara öppna och tydliga med vad vi vill och hur vi menar att vi skapar lönsamhet gemensamt. Det gäller också att du som lantbrukare är tydlig så att vi kan bli bättre på det vi gör – som handelspartner. Genom att upparbeta en tydlig, enkel och daglig dialog med marknadens alla aktörer – såväl internationellt och nationellt – får vi ett helikopterperspektiv, samtidigt som vi kan gå ner i detaljerna och korrigera sådant som inte fungerar. 

2017 är fyllt av utmaningar. Precis som alla år. Stora lager av vete, majs och soja finns sedan förra året och det ser inte ut som att arealerna minskar till skörden i år – förutom i USA där den sådda vetearealen ser ut att bli den lägsta sedan i början av 1970-talet. Omvärldsfaktorer – som ny president i USA, Brexit och andra näraliggande val - styr priserna i olika riktningar.
Detta måste vi som spannmålshandlare ta hänsyn till – men vi inte kan påverka det. Fokus måste istället vara vad vi KAN göra.

Och vad kan vi då göra? Jo, det har med just kommunikation att göra:

• Planering innan skörd: sortval, gödslingsstrategi, växtskyddsstrategi. Tillsammans med din säljare kan du hitta smarta sätt att få högre skördar. Det handlar om vad du väljer att odla, varför och hur. Låt oss ta ett exempel: Vi ser hellre att du odlar maltkornet Irina, istället för Quench, eftersom att vi kan ta emot Irina på fler ställen runt om i landet och hantera och handla med den på ett förnuftigt och mer affärsmässigt sätt.

• Planering efter skörd: Hantera din spannmål rätt, håll koll på dina kvaliteter, ta ut prover kontinuerligt, meddela oss vad du har i dina lager – ju bättre överblick både du och vi har, desto större möjlighet är det för oss att sälja varan till bättre pris. Och då handlar det mycket om ett rakt och smart logistiskt flöde. Det är detta flöde tillsammans med kvaliteten på varan som avspeglar vad du som lantbrukare får på sista raden.

Detta gäller oavsett om du odlar konventionell eller ekologisk spannmål. Visst har vi ökat vårt fokus på ekologisk spannmål eftersom vi sett att ekoförsäljningen ökade med 3,9 miljarder 2016 och att försäljningen av ekologiska livsmedel ökade med totalt 18 procent samma år. Den efterfrågan som finns på ekologiska produkter gör att vi har fått ett större behov av ekologisk spannmål i vår foderproduktion – men även till ren spannmålshandel.

Det här innebär emellertid inte att vi lämnat den konventionella odlingen. Det handlar bara om olika sätt att tillfredsställa en marknad. Om vi vill vara ett flexibelt företag och en flexibel bransch måste vi öppna upp och vara positiva till nya utmaningar inom vår näring. För att den ska kunna utvecklas, leva och vara rolig och intressant. Det är enda sättet vi kan vända den negativa trenden och istället börja växa inom lantbruket. Det börjar med oss. Vi kan bättre!


Lycka till med din skörd 2017! 

Spannmålschef Per-Arne Gustafsson

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter