Utan kundnytta ingen nytta

6 månader går fort. Det har nu gått ett halvår sedan jag tillträdde som VD. Med stor entusiasm har jag, tillsammans med Svenska Foders ledningsgrupp och övriga medarbetare arbetat intensivt med att utveckla företaget vidare mot nya framgångar.

Vår strategiplan för 2017-2021 ligger fast och vägen dit likaså. De kommande åren kommer vi utöka fokus på våra kärnverksamheter. Att vara nära marknaden och våra kunder och alltid finna nya vägar har alltid varit en bidragande orsak till den positiva utvecklingen av vårt företag! Att tänka annorlunda och våga vara okonventionella har också under många år varit en del av vår företagskultur. 

Att vara den främsta affärspartnern för lantbruket är endast möjligt om vi fortsätter att skapa mervärde för våra kunder. Införandet av nytt centrallagersystem har varit utmanande men skall lösas under sommaren för att ni som kunder skall få den service ni har rätt till. Organisatoriska förändringar med tydligare geografiska indelningar är en annan positiv förändring. En tredje förändring är vårt ökade fokus på kampanjplanering med syftet att föra marknads- och logistikavdelningarna ännu närmare varandra. Helheten är helt avgörande för att Svenska Foder skall skapa de mervärden som du som vår kund önskar – och som berättigar vår fortsatta utveckling. 

Utveckling av nya affärskoncept och produktion av effektiva och säkra djurfoder är kärnan av vår verksamhet. Optimering av våra befintliga anläggningar kommer att hjälpa oss att hantera vår växande verksamhet till ett helhetstänk som minimerar kostnader och skapar utveckling av den lokala servicen. 

Vi är djupt involverade i det lokala, men har den globala överblicken. Det är fördelen med att vara dotterbolag till en av Europas största lantbruks-leverantörer. Ekonomiskt kan vi dra nytta av skalfördelarna i hela DLG-koncernen där vi ur ett professionellt perspektiv kan utnyttja den kunskapsdelning som sker mellan alla bolagen i koncernen. Båda delarna kommer dig som kund till nytta.

Det blir alltså fortsatt full fart framåt. För oss är det som alltid fortsatt fokus på utveckling. I Tidningen berättar vi om något av det vi kommer att arbeta vidare med under kommande år. 

Trevlig läsning!

 

Carsten Klausen VD
 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter