6Tolv - Synvända för att öka skördarna

6Tolv syftar till att höja skördarna på vete-, raps, och maltkornsodlingen i Sverige. 15 engagerade lantbrukare, fyra leverantörer – Bayer, BASF, Yara och LMI - samt ett antal säljare i olika regioner kommer målmedvetet att prova sig fram för att öka skördenivåerna. Strategin är att lyssna av, dela med sig av kunskap med ett och samma mål för ögonen: Att dra nytta av vad som faktiskt ger resultat. Läs här om vad några av lantbrukarna har tagit med sig när man nu är inne på tredje året i projektet.

Far och son Aulin, Ulf och Patrik, har en väl utarbetad metodik: Den baserar sig på att de båda är lika nyfikna på att lära nytt, lika viljestarka och lika pigga på att sätta nya idéer i verket. Ulf uttrycker gärna och tydligt sina erfarenheter för Patrik och Patrik är inte snar med att försöka skjuta dem i sank. Att umgås med dem är som att sitta ute på skjutfältet under amerikanska inbördeskriget - mitt emellan Nord och Syd. Salvorna avlöser varandra, det visslar runt öronen. Men allt är med ett lika gott humör - och med glimten i ögat. Det är en högtidsstund att sitta och lyssna på dem båda, eftersom man märker det stora engagemang de båda delar. Att bruka marken, är mer än ett jobb: det är en livsstil.

När Tidningen hälsar på har det nyss varit påsk och påsken har varit mycket kall. 
- Det har varit kallare i påsk än under hela vintern, berättar Ulf. I januari fick vi en värmebölja, det förstörde magnolian totalt eftersom den fick stryk när kylan kom. 
- Men vad som händer med grödan, kan vi inte riktigt avgöra än - vad 10 dagars nattfrost kommer att innebära, fyller Patrik i. 

Korn, vårvete, ärtor och åkerböna finns på Aulins marker. De brukar 600 hektar mark idag och har såväl konventionell som ekologisk odling. Merparten av arealen är arrenderad. Deras marker är spridda på tre ställen; Vik säteri, Törstad och Lilla Kungsladugården.
- Vi började med ekoodling eftersom vi fått så mycket viltskador på dessa marker, berättar Ulf. Vi har 147 kronhjortar att slåss mot, plus grisbök. 
- Det är en regelrätt djurpark i Södermanland, fortsätter han och skrattar: Visst är det fint med djur, men det finns ju måtta!

Tidningen är på plats i Nyköping hos Aulin för att tala om 6Tolv-projektet - som Ulf och Patrik varit del i från start. Man förstår varför de båda var intresserade av att vara med, eftersom de båda har en obändig lust att lära sig mycket, mycket mer - om hur man kan jobba rationellt och effektivt och lönsamt och miljövänligt med den mark de är satta att odla.
- Det är oerhört intressant, konstaterar Ulf. Vi har helt klart blivit mer fokuserade på vad som verkligen fungerar och försöker läsa ut detta till en praktik som fungerar här i vår geografi.

I 6Tolv-projektet avdelas ju några större provrutor för att kunna analysera de insatser man gör och jämföra dem med övrig odling. Men i Jönåker hos Ulf och Patrik så handlar det om rutor på 250 hektar vete och 150 hektar raps.
- Vi vill ju göra det här fullt ut. Vi tror på att testa sig fram, men vi är lite dåliga på att begränsa oss och vara försiktiga. Det ligger oss inte riktigt för, skrattar Patrik.

Att de är noggranna med vad de tar sig för, därom råder inga tvivel, alltså. Inte heller i fråga om tillvägagångsätt. Visst chansar de och vågar utmana sig själv. Men det finns en idé och en plan som man följer, en metodik.
- Det som blir tydligt när man jobbar målmedvetet med sin växtodling, är hur viktigt det är att grundförutsättningarna måste vara där, säger Ulf. Det går inte att börja med finliret. pH-värdet i backen ska vara 7, annars får vi inte ut allt vi vill av de andra insatserna.
- I år har vi kalkat i höstvetet, fortsätter han. 5 ton kalk. Det ger resultat. Snart är vi på pH 7, ska du se, säger Ulf och vänder sig mot Patrik. 

En annan grundförutsättning som måste göras är en grundgödsling av NPK: Kalisalt, MAP och NS 21-24. 
- Och svavel behöver vi också, säger Patrik. Det är en begränsare för oss - den behöver vi föra till. 

När väl grunden är lagd, då kan man börja koncentrera sig på finliret: 
- Med en jord som vi vet håller en bra näringsnivå för plantan, kan vi börja försöka läsa av vad plantan behöver under tillväxten - vad saknar den för att prestera sitt bästa, säger Patrik. Bladklipp analyseras och vi får ett kvitto på vilken brist som plantan lider av. Detta synkas till markkartan och därifrån görs en styrfil. Genom att därefter gödsla med rena singelprodukter, som tillsatser av fosfor, mangan och bor, kan Patrik och Ulf mata plantan med exakt rätt näringämne.

Både Patrik och Ulf lägger extremt mycket tid i fält. De gräver i jorden, går runt och besiktigar, känner av och följer vad som händer med grödan.
- Man kan göra mycket vid skrivbordet, men sticker man inte fingret i backen, då tror jag inte man lyckas särskilt väl, säger Patrik. Tur kan väl alla ha någon gång. Men båda delarna måste till. 
- Man måste känna av varåt det barkar, och det kan man bara göra i fält, fyller Ulf i. Visst klarar maskiner det mesta - men är inte bondevettet med, så blir det ändå inget av det.
- Vet du inte vad du ska göra, så gräv för fan, skrattar han!

Idag mäter Patrik och Ulf alla åtgärder som görs, och gör en efterkontroll på varje insats. På så vis får man en återkoppling på vad själva insatsen verkligen gett för effekt. 
- Anders (Johansson, säljare i Svenska Foder) och Patrik lägger ner ett jättearbete, före, under och efter skörden och bara därigenom kan man göra någon typ av slutledning av insatsernas effekt, säger Ulf och Patrik konstaterar:
- Efter att vi gick med i 6Tolv analyserar vi också vid årets slut - som ett sorts bokslut - vilka insatser som verkligen varit avgörande för vårt resultat och vad det betytt för verksamheten.
De är båda väldigt nöjda med det man delar med sig av med sina kollegor i projektet. Det är högt i tak och man har roligt och bjuder både på det man missat och det man har gjort bra. Att få input från de övriga deltagarna i projektet under säsongens gång är en viktig anledning till att man pushar sig själv ytterligare. 
- Det är en förutsättning för att lära sig. Om man inte kan erkänna att man missat något, då får man inte heller de resultat man önskar sig. Öppenheten är a och o och gör att det är en lustfyllt att fortsätta, avslutar Patrik. 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter