Undantaget som levererar - DK Exception

Niklas Ingvarsson tror mycket på DK Exception, en sort med både hög avkastningspotential och god stjälkstyrka och drösningsresisten - vilket ger goda förutsättningar för en säker och effektiv skörd. Att ha goda egenskaper förutom sin höga avkastning gör sorten till ett undantag - helt enkelt: DK Exception.

Gunnar Hemmingsson blev Årets Rapsmästare - den öppna tävling där lag från hela Sverige och flera andra länder i Europa tävlar om vem som är bäst på att odla raps - och det var hans hela erfarenhet, kunnande och nyfikenhet som gav detta resultat. Managementbiten är a och o när man ska få höga skördar. Men man måste också ha en rapsråvara som kan matcha kunnandet, som kan ge optimalt, vid rätt betingelser. Det var DK Exception. Niklas Ingvarsson, Produktionchef för Utsäde och Frö i Svenska Foder har många goda ting att säga om denna nya sort.

- Sorten var redan i försöken under 2016 i topp och det bådade gott. Det är en raps som påminner om DK Explicit, men har en högre avkastningspotential. Den har också en mycket god stjälkstyrka och är kortare i sitt växtsätt. Det gör att den är en trygg och stabil sort, samtidigt som den genererar resultat.

Tillväxten för sorten är lugn under våren något som minskar risken för vinterpåfrestning vid stora temperaturskillnader under senvinter/tidig vår. Sorten är också rösningsresistent och är resistent även för phoma, ett slags svampsläkte. Tillsammans med de goda stjälkegenskaperna och drösningsresistensen ger det förutsättningar för en säker och effektiv skörd. 

- DK Exception har bara ett provningsår i svenska officiella försök, däremot har vi följt sorten under två vintrar där den har presterat väldigt väl, säger Niklas Ingvarsson. Det är klart att man bör ha med i beräkningen att vintrarna 15/16 och 16/17 var relativt milda med låg vinterpåfrestning. 
- Ändå uppväger med råge det vi ser som fördelarna, konstaterar han.

 

Niklas Ingvarsson
Produktchef Utsäde och Frö
niklas.ingvarsson@svenskafoder.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter