Riskera inte din och andras odling - täck dina vagnar

Det är viktigt att fortsätta bekämpa flyghavre och renkavle. Det är en kamp som aldrig tar slut, därför är det viktigt att minimera dess spridning. 

Du som växtodlare är skyldig att bekämpa flyghavren genom handplockning och/eller kemisk bekämpning. Inget utsäde får innehålla flyghavre. För att vi ska minimera riskerna för spridning av flyghavre, måste vi tänka på hur vi hanterar vår spannmål. Och hur vi gör när vi har flyghavre på vår gård. 

Renkavle har framförallt varit ett problem i Skåne tidigare. Men det börjar göras fynd även i Mellansverige. Renkavle kan orsaka stora skördeförluster. Därför är det viktigt att upptäcka eventuella problem i tid och snabbt vidta åtgärder - allt för att minska spridningen. Jordbruksverket rekommenderar att vi plockar och bränner upp flyghavreplantor, innan de drösar. Att man bränner avrens och annat avfall som innehåller flyghavrekärnor. För både flyghavre och renkavle kräver det att maskiner, vagnar och emballage rengörs ordentligt. Inte minst är det viktigt att du täcker dina vagnar vid spannmålsleveranserna. Leveranser från och till gården ska vid behov vara täckta med presenning. För att minimera risken för spridning av flyghavre och att varan kontamineras bör den vara täckt med presenning i samband med transport. Branschen rekommenderar att varan alltid är täckt.

Det är bara om vi alla är noggranna och hjälps åt som vi kan hantera detta problem på bästa sätt. Tack för din uppmärksamhet, även i fortsättningen!

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter