Gör en insats - optimera skörden med PROFI

Det är i samarbete med både leverantörer och specialister från Sverige, Baltikum, Polen, Tyskland och Danmark som vi har utvecklat en rad bladgödslingsprodukter så att de passar till de grödor som odlas i respektive land. Dessutom har vi fokuserat på produkternas formulering, så att sprutning, upptagning och den praktiska hanteringen optimeras. 

Bladgödsling med mikronäringsämnen är ett viktigt verktyg när man vill säkra ett stabilt skörderesultat. Näringsämnena kan hjälpa att maximera produktiveten, öka kvaliteten och på samma tid öka näringsvärdet för människor och djur.
- Det är fördelaktigt att använda mikronäringsämnen, när det är obalans i jordens reserver, när växtbetingelserna är dåliga, eller om plantorna är stressade för att det är för kallt, för varmt, vått eller torrt. 
- Men att bladgödsla kan också vara bra att göra i perioder med kraftig tillväxt, där upptagningen av mikronäringsämnena via rötterna inte kan fylla plantans behov. Det gäller särskilt för raps och majs. 

Bladgödslingen fungerar bra som ett komplement till den vanliga gödslingen, och du kan dessutom blanda gödningen med de pesticider du normalt använder. 

En bladgödning använder då man vill uppnå optimal skörd. Gröda och växtföljd, jordtyp, pH-värde, jordstruktur, kalkningstillståndet, det aktuella klimatet, tekniken: allt är saker som man måste ta hänsyn till för att fatta rätt 
beslut.
- Visst känner lantbrukaren sina marker väl, men ändå kan det vara bra att ta en jord- eller bladanalys för att riktigt kunna fatta rätt beslut, säger Mats Kilany. Det gäller ju att mata plantan med rätt näringsämnen, så att inte man övergödslar med något som plantan ändå inte kan tillgodogöra sig om den inte får de övriga näringsämnena tillgodosedda.

- Vi har plockat in fyra olika PROFI-produkter i vårt sortiment, som vi tror passar in i vårt lantbrukslandskap. Men vi är öppna för förslag och tar gärna en diskussion med lantbrukaren om det är något annat som behövs, avslutar Mats Kilany.

• PROFI Basis Plus
• PROFI Koppar XTRA
• PROFI MAJS
• PROFI Stråsäd Xtra Chelat 

 

Kommentar
I spannmålsgrödan är de viktigaste mikronäringsämnena Mangan, Zink och Koppar. På hösten bör fokus vara på mangan. Från växtstadium 29 till 59 rekommenderar vi PROFI Basis Plus. Generellt är det bäst att tillföra produkterna flera gånger, framför en gång med hög dos. 

 

T.v Jonas Baudtler säljchef Växt Väst/Mälardalen, t.h Mats Kilany produktchef växtskydd.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter