Tätt koncernsamarbete höjer kompetensen

Via dotterbolaget Calcialiment bedriver Vilofoss – som samlar DLG-koncernens vitamin- och mineralkompetens – en forskningsverksamhet i Bretagne i Frankrike. Verksamheten har fokus på praktiska försök där man varje år utför 17 försök. Olof Månsson, Produktchef Gris i Svenska Foder, berättar här fördelarna med en sådan verksamhet inom koncernen.

Vilofoss Research Center heter koncernens försöksgård som blev en del av DLG när man tog över det franska bolaget Calcialiment 2014. 
- På Vilofoss försöksgård i Bretagne finns idag 380 suggor. Man gör försök på 45 suggor med sju veckors rotation. 650 smågrisar finns vid varje avvänjningsperiod i 40 försöksboxar. Detta utgör ett oerhört kraftfullt verktyg för att göra statistiska undersökningar och underlag.
De flesta försöken berör avvänjningsfoder, men i verksamheten hittar man även försök med suggor och slaktsvin. 

- Fokus för försöksgården är framförallt att hitta en god avvänjning, hög produktivitet och optimal produktionsekonomi, säger Olof Månsson. Det gör man bland annat genom att värdera råvaror och fodertillsatser som kan generera bättre resultat i produktionen. Man tittar även på att hitta alternativ till medicinfoder och inte minst: värdera foderkostnaden. 
- Dessutom försöker man identifiera olika smågrisfoderprogram för en förbättrad produktion, fortsätter han. 

En viktig detalj är att grisarna har danska gener och att det inte finns medicin och zinkoxid i fodret. På så vis blir forskningsdata användbart över landsgränserna. 
- Att vi i koncernen har en samlad tillgång till forskning och utveckling ger oss en väldig styrka som koncern, konstaterar Olof. Men det är även kunskap som utvecklar oss som svenskt företag - som i sin tur genererar kunskap som hjälper till och utveckla grisproduktionen i Sverige totalt. Vi har behov av att titta utanför vår egen ”box” - så att säga - och stöta och blöta våra erfarenheter och kunskaper tillsammans med andra länders erfarenheter och kunskap.  

- Genom att vi som koncern planlägger försöken tillsammans, får vi en samlad tillgång till forskning och utveckling - istället för att göra individuella försök på alla marknaderna. Det ger oss möjlighet att göra reell skillnad för respektive lands producenter.   

 

Olof Månsson
Produktchef Gris
olof.mansson@svenskafoder.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter