Skydda dina grödor effektivt

En angripen planta, se till att skydda dig från detta!

Svenska Foder har tagit in ett nytt effektivt och högkvalitativt snigelmedel - Ferrex. Det är det tyska företaget Frunol Felicia som är specialister på just skadedjursprodukter – inklusive sniglar i jordbruks- och trädgårdsgrödor.

Sniglar är en stor skadegörare i ett brett spektrum i jordbruks- och trädgårdsgrödor och i växthus. De attackerar ett stort antal av grödor, specialodlingar av grönsaker, frukt och prydnadsväxter på vanliga jordbruksgrödor som raps, spannmål och sockerbetor.

-Sniglar kan orsaka stora skador på kort tid. De är inte kräsna med vad de äter, konstaterar Mats Kilany, Produktchef för Växtskydd i Svenska Foder. Och de attackerar både unga och äldre plantor, även om de föredrar yngre plantor.

Det vanligaste skadedjuret i Sverige i fält är åkersnigeln, (Deroceras reticulatum) men även andra sniglar orsakar skador i grödan. Därför gäller det att bromsa angreppen snabbt för att minimera skadorna.

Svenska Foder har nu plockat in produkten FERREX® - en produkt som ger ett effektivt skydd av växter, när de behandlas i enlighet med instruktionerna. Och det är en välgrundad produkt med målet inställt att vara skonsam för miljö och effektiv som skadedjursbekämpare:

I 41 försök utförda av oberoende institutioner i 7 olika europeiska länder i både den norra, centrala och södra delen har FERREX® visat samma effekt som standardprodukter på marknaden som innehåller ferrifosfat (utvärderat som skador på blad och plantor). Försöken har också visat att med FERREX® behövdes endast 6 kg/ha jämfört med motsvarande produkt på marknaden där doseringen är 7 kg/ha.

-När du använder FERREX® enligt instruktionerna, förblir annan flora och fauna opåverkad (t ex. Bin, daggmaskar, skalbaggar och andra leddjur, såväl som igelkottar, vilt, gnagare och fåglar), säger Mats Kilany. Ferrifosfat, den aktiva substansen i FERREX® är nästan olösligt i vatten, och släpper endast långsamt ut järnfosfat på marken och kommer att tas upp av växterna.

 -Produkten är ett traditionellt snigelbete men istället baserat på vetemjöl av högsta kvalitet – något som sniglarna gillar skarpt, fortsätter han. Tillsammans med ytterligare andra naturliga ingredienser kan sniglarna helt enkelt inte motstå betet.

Sniglarna dras till pelletsen och börjar äta direkt av FERREX®. Därefter går allt tämligen snabbt, och snigelns matsmältningssystem påverkas.

- Det gör att snigeln slutar att äta och går under jord för att dö, säger Mats Kilany. Därför ser man inte heller några döda sniglar ovan mark.

 

Faktaruta:

Pellets med innovativ teknik

  • Hårdpressade snigelpellets dammar minimalt vid hantering och ger mindre spill vid spridning
  • Snigelpelletsens enhetliga i storlek ger en jämn och bra spridning, även med arbetsbredder på över 24 m (beroende på utrustning)
  • Snigelpelletsen innehåller ett optimalt lockmedel för sniglar, och är också välsmakande och lätt att äta för alla arter av sniglar, och i snigelns alla utvecklingsskeden i livet, från ung till vuxen ålder
  • Snigelpelletsen är extremt regn- och mögelresistent och ger därför lång beredskap för reglering och skydd av grödan (så länge snigelpelletsen finns tillgänglig på marken)
  • Pelletsen är färgade och dimensionerade så att odlaren lätt kan upptäcka behov av förnyad behandling.

 

När ska vi behandla?

Sniglarna ska man bekämpa tidigt. Det ger bäst kostnadseffektivitet. Vet du med dig att du har problem i vissa av dina fält, behandlar du tidigt, gärna innan uppkomst – särskilt om det förekommit angrepp på fältet tidigare år. Uppträder de plötsligt och du har missat att det finns en stor etablering, kräver det högre doser och upprepade behandlingar för att få bort sniglarna helt och hållet. Sniglarna bekämpas bäst då de fortfarande är små och få.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter