Utveckling som ger tydliga vinster - Nya Deltamin Sin Fertil stärker din produktion

Svenska Foder lanserade Deltamin Sin 2004 och då var det Sveriges första mineralfoder speciellt för sinkor. 3 år senare lanserades konceptet Deltamin Fertil med biotin, naturligt E-vitamin och organiska mineraler till framförallt mjölkande kor. Båda dessa produkter är idag väl etablerade och mycket uppskattade av våra kunder. Nu slår vi ihop dessa båda koncept till ett helt nytt sintidsmineral: Deltamin Sin Fertil. Varför då?

- Försök visar stora positiva effekter då man ger organiska mineraler veckorna före kalvning, säger Rebecca Nilsson, Produktchef Nöt. Sintidsmineralet är därför kons främsta möjlighet att bygga upp sina reserver och sin hälsa och stå starkare och vara bättre redo när det är dags för kalvning. Med Deltamin Sin Fertil förses korna med biotin, naturligt E-vitamin, organiska mineraler och rätt magnesiumnivå.

Via användandet av Deltamin Sin Fertil ser man tydliga vinster för produktionen, fortsätter hon:
- Med Deltamin Sin Fertil kan man förvänta sig: Hög kalvöverlevnad, friskare kor, starkare klövar och färre halta kor. Dessutom lägre frekvens mastit och kvarbliven efterbörd. Och som en följd av detta: mer mjölk!

Utveckling av Svenska Foders redan etablerade foder innebär både en trygg vetskap om att det fungerar, och att företaget sträcker sig efter att ytterligare utveckla och lägga värde till den produktion som mjölkproducenterna jobbar med. 

-Dialogen med våra kunder är en aldrig sinande källa till uppslag och idéer. Tillsammans med det kunnande som finns såväl i koncernen som internt i Svenska Foder, så ligger vi i framkant av utvecklingen. Det gör allt så mycket mer roligare, avslutar Rebecca Nilsson.

Rebecca Nilsson
Produktchef Nöt
rebecca.nilsson@svenskafoder.se


Deltamin Sin Fertil

Sintidsmineral med naturligt E-vitamin, selenjäst, organiska mineraler och biotin. 2004 lanserades Deltamin Sin som Sveriges första mineralfoder speciellt för sinkor. Tre år senare kom konceptet Deltamin Fertil med biotin, naturligt E-vitamin och organiska mineraler till framförallt mjölkande kor. Båda är numera etablerade och mycket uppskattade produkter bland våra kunder. Nyare försök visar nu också stora positiva effekter av att ge dessa organiska mineraler veckorna före kalvning. Därför slår vi nu ihop våra två lyckade koncept till ett helt nytt sintidsmineral; Deltamin Sin Fertil.

Med Deltamin Sin Fertil under sintiden kan du förvänta dig;

• Högre kalvöverlevnad.
• Lägre frekvens mastit och kvarbliven efterbörd.
• Starkare klövar och färre halta kor.
• Friskare kor och mer mjölk.

 

Organiska mineraler 30 dagar före och efter kalvning ger högre mjölkavkastning (Osorio et.al, 2016).

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter