EcoChick för kycklingar

Våra nya foder för ekologisk kycklingproduktion går under namnet EcoChick. I dagsläget består programmet av tre olika foder baserat på kycklingarnas näringsbehov under tre perioder. 

Utfodringsperioder 
Startperioden räknar vi som de första 16 dagarna i kycklingens liv. Hos en del producenter och i olika situationer kan det vara skäl att ha startfoder i hela 21 dagar. Startfodret är rikt på protein och aminosyror för att ge en bra start i livet och en snabb utveckling av de inre organen i kycklingen.

-Startfodret finns i en krossad och siktad form som vi kallar Gryn, konstaterar Lars Pettersson, Svenska Foder. Under den intensiva tillväxtperioden fram till dag 30 eller lite mer har vi ett foder som ger kycklingen en rejäl skjuts framåt och ökar på vikten markant. För att ge kycklingen en möjlighet att äta tillräckligt med foder finns det i en kortklippt form, Klip. 

-Allt beroende på hur lång produktionsperioden för kycklingen är går man över till det tredje fodret som vi kallar Balans, fortsätter Lars. Där balanseras kycklingens behov av näringsrikt foder mot hur lång uppfödningsperiod den har och vad som är önskad vikt på kycklingen. 

Spannmål på gården 
Om du har egen ekologisk spannmål som du önskar använda till dina kycklingar rekommenderar vi fodret EcoChick Mix 30 från ca 30 dagars ålder och framåt. Användningen av spannmål på gården är baserat på en inblandning mellan 30 och 40 % av totala fodergivan. Hör med din säljare för den bästa lösningen för din gård och produktion. 

 

Åsa Carlsson
Produktchef Fjäderfä
asa.m.carlsson@svenskafoder.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter