På Gamlegård är djurögat med

På Gamlegård i Lövestad bedriver Alf Söderlin och Annelie Hjalmarsson smågrisproduktion. De har 115 suggor i ett 7,7,8-veckorssystem. En smågrisproduktion som visar väldigt fina resultat. Första året de rapporterade in sina siffror till WinPig, kom de på en delad andraplats på topplistan.

Produktivitetspengen är ett tillägg som betalas ut till besättningar som producerar över en viss nivå smågrisar per sugga och år. Under 2016 sattes gränserna såhär: De som producerar mellan 25,5-28,0 grisar per årssugga får 5 kronor per smågris; de som producerar över 28,1 och över får 10 kronor per smågris. Det var 2015 som produktivitetspengen infördes, men 2016 var första året som Alf och Annelie skickade in sina resultat till PigWin.
- Sedan vi tog över min föräldragård och började producera smågrisar 1995 har vi dokumenterat våra resultat väl, konstaterar Alf. När vi därför fick höra att vi kunde få en produktivitetspeng för resultaten vi skapar, så tvekade vi inte att skicka in.

Det gjorde de rätt i. När resultatet presenterades på Grisstämman i år som hamnade man på en delad andraplats. De fick denna hedrande plats för en smågrisbesättning med 115 suggor som producerar 29,7 smågrisar per sugga och år.
- Väldigt roligt att hamna så högt upp på prispallen, såklart, skrattar Alf. Det inspirerar och peppar ju oss att fortsätta vara noggranna i vår produktion. Även om vi självklart fortsatt som vi alltid gjort även om vi inte hamnat på topplistan. Produktionen och djuren går ju först.

Varför hamnar Gamlegård i topp? Ja, nog märker man en envetenhet och ett genuint intresse att göra sitt bästa för att skapa en hållbar produktion hos både Alf och Annelie. Det finns en långsiktighet som visar sig i de dokumenterade resultat som man har i den bok som omedelbart började fylla i då produktionen drog igång på gården. Stallarna består av grisningsboxar, tillväxtboxar och sinsuggavdelning med djupströbäddar och ätbås. Tillväxtboxarna har plats för två kullar och man har fri utfodring i automaterna.
- Vi är ju intresserade av denna produktionsdel och har båda jobbat med grisar tidigare och haft våra idéer. När vi väl drog igång diskuterade vi igenom hur vi ville ha det, säger Annelie. Vi har inte ändrat så mycket sedan dess. Men har följt upp bra och försökt vara uppmärksamma på djuren.

När de byggde suggstallarna 1994 försökte de tänka för framtiden. Men det är klart det var svårt att gissa hur utvecklingen skulle bli. Ändå är de nöjda med Stallet. Det har under alla år fungerat bra med sin effektiva planlösning där det är nära till allt. Boxarna och utgödslingen med mycket halm är också en framgångsfaktor.
- Produktionen har ökat med cirka 35 % sedan vi drog igång, säger Alf. Det är klart att vi måste arbeta annorlunda på något sätt. Ett sätt är att vi bara släpper ut cirka halva kullen till suggan, de minsta grisarna, så att alla verkligen får del av råmjölken. Det räcker oftast att de får detta utrymmet den första tiden. Det har gett resultat.
- Samtidigt måste vi säga att vi inte får så många små nuförtiden. De är tämligen jämnstora och det skulle kunna bero på utfodringen.

Gamlegårds smågrisproduktion använder inte zink och har bara gjort det en gång på alla år de har hållit på.
”Grisarna håller sig friska och vi har en så pass bra status idag i stallarna att vi inte ser något behov. Genom att ständigt hålla uppsikt på djuren och utfodra klokt kan vi avvärja problemen utan att ge zink.”

Utfodringen återkommer vi till. Men tillbaka till detta med att kunna läsa av situationen i stallet. Det brukar man kalla: att ha ett gott djuröga. Man hör talas om det jämt i artiklar, men trots det är det inte alla som är begåvade eller har det där riktiga intresset och tålamodet som krävs. Men att det är nödvändigt för en god produktion, därom råder inga tvivel. Man skulle kunna tänka sig att man övar upp och förädlar sitt djuröga då man själv bedriver avel. Det gör Annelie och Alf mycket riktigt.    
- Eftersom vi sysslar med egen rekrytering, innebär det att vi måste veta vart vi vill, vad vi vill åstadkomma. Då måste vi titta närmare på materialet vi har, och vart vi vill nå. Den överblicken tror jag kan ge en fördel.

Klart är att det ger en skärpa som kan generera goda resultat. Men det räcker inte. Även rätt sorts foder, till rätt djur är viktigt. Alf och Annelie är nöjda med hur Svenska Foders kraftfoder fungerar i sin besättning.
- Om man tar sin produktion på allvar måste man kosta på sina grisar ett bra foder, säger Alf. Det är bara så man får effekt i produktionen. Sedan vi började med Svenska Foders 70-serie har vi märkt en förbättring i resultaten. Suggorna ger vi Vital 70 och Intens 70. Och smågrisarna får Smågris Start och tillväxtfodret Syra Express.
-Vi har märkt att smågrisarna är lättare att avvänja, de är mognare och är mer laddade med mjölk när de ska gå på avvänjningsfodret, fortsätter han.

De är också nöjda med Svenska Foders avelsfoder som har fått en god påverkan för rekryteringen och effekten i gyltstallarna.
- I Avelsfodret finns protein som i ett slaktsvinsfoder och mineraler som i ett suggfoder. Man vill ju att gyltorna både ska växa och hålla. Den avvägningen tycker vi att vi lyckas med här, avslutar Annelie.


”Alf och Annelie på Gamlegård har valt Top of the line-foder ur vårt sortiment till sin smågrisproduktion. Eftersom det nya suggmaterialet kräver mer av fodret får suggorna Vital 70 och Intens 70. Smågrisarna får Smågris Start som avvänjningsfoder och Syra Express som tillväxtfoder. Tillsammans med Alf och Annelies fingertoppskänsla i management har detta gett resultat och de får god utdelning i sin produktion.

De använder även Svenska Foders Opti Avel som avelsfoder och Opti Bonus till slaktsvinen – Opti Bonus har en hög nivå av aminosyror och innehåller fiberspjälkande enzymer för att höja smältbarheten. Opti Bonus passar också dig som har höga krav på produktionsresultaten, men som väljer att ha ett och samma foder under hela uppfödningsperioden.”

Anne Persson, grisfodersäljare Svenska Foder

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter