Rätt pH ger marken tillgång till näringen

Att kalken påverkar jordens struktur och odlingsegenskaper, det vet vi. Det är också så att om vi inte håller en pH-halt på minst 6,5 så utnyttjar vi inte tillgängligheten av såväl kväve och fosfor. Därför är det väldigt viktigt om du vill få en optimalt utnyttjad mark, att se till att pH-värdet håller en miniminivå i marken. Per Odell, Produktchef för Kalk och Gödning i Svenska Foder är tydlig:

- Jag har sagt det förr och jag säger det igen: Om jag inte vet vad som redan finns i jorden hur ska jag då kunna avgöra vad som behöver tillföras? 
- Det är först när du vet vad din jord består av som du kan fatta kvalificerade beslut. Vi måste öka medvetenheten om en balanserad gödsling. Och då ingår det att vi tänker kring pH-värdet och vikten av att kalka marken. 

- Som vi idag odlar vår mark, så intensivt, först det bort väldigt mycket näring. Vid dessa tillfällen vet vi att även kalken urlakas och vi försurar ytterligare med gödselmedel. Om vi då inte tillför kalken, utnyttjas inte heller den gödning vi lägger på optimalt. 

Tanken måste därför alltid gå både till vad som händer i grödan just nu, och vad som händer efter skörden. Vi är just nu i läget efter skörden. Vill man att en gröda skall avkasta optimalt måste man minst tillföra det som förs bort med grödan. Visst går det bra att gödsla med Svenska Foders Balans 22-4-7, när det väl är dags för grödan att växa - för att tillföra näringsämnen som grödan absolut behöver. Men det räcker inte. 
- Det funkar till en del, givetvis, säger Per Odell. Grödan kommer att växa. Men den mark vi har är idag dyrbar. Den måste utnyttjas till max för att tillföra ett lantbruksföretag värde. Då räcker det inte idag att gissa vad man kan tänka sig att grödan behöver. 
- Hur roligt är det att lägga pengar på en gödning, när grödan ändå inte utnyttjar näringsämnena på bästa sätt? 

Visst kan man också, om man inte hinner eller har kalkat sina marker, utnyttja våra granulerade mikroniserade kalk Calciprill och Magprill för att ta hand om problemområden på ett effektivt och snabbt sätt. Med hjälp av den snabba höjningen av pH-värdet hjälper då upp tillgängligheten av andra näringsämnen.
- Men viktigast är givetvis att alltid se till att ha koll på vad som finns i marken för att också kunna tillföra rätt näringsämnen för en bättre skörd.

 

Per Odell
Produktchef Gödning och Kalk
per.odell@svenskafoder.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter