Rapssamarbete med Holmsbergs gård

Svenska Foder har från och med skörd 2017 startat ett samarbete med Mats Olsson för att få använda hans tork och lagring för inköpt rapsvara i eftersäsong.

Mats och Cecilia Olsson på Holmsbergs gård i Ljungbyholm i närheten av Kalmar i Småland bedriver en grisproduktion på 1200 suggor integrerat. Varje år föder man upp 34 000 grisar och står därmed för cirka en procent av Sveriges produktion. Här brukas också 725 hektar åkermark där merparten av odlingen går till foderproduktion – höstvete, höstkorn och vårkorn. Som avbrottsgrödor har verksamheten 120 ha stärkelsepotatis och ca 120 ha höstraps. 

För några år sedan gjordes en rejäl investering på 60 miljoner i gården för att utveckla istället för att avveckla. I renoveringen ingick - förutom de två nya grisstallarna på sammanlagt 9000 kvadratmeter – bland annat en spannmålsanläggning med tork och lagring. Det är denna som Svenska Foder nu kommer att kunna utnyttja i eftersäsong:
-Vi vill få till en god logistisk lösning gällande framförallt rapsskörden i området – den rapsskörd som ska levereras till Karlshamn, säger Johan Nordenblad, vice VD och logistikchef i Svenska Foder. Men även en del foderspannmål behöver vi torka och lagra i området. Det är absolut nödvändigt att hitta en smart hantering, och det är utmärkt att vi hittat en sådan lösning just tillsammans med Holmsbergs gård: 
-Gårdens geografiska placeringen passar oss perfekt: en anläggningen ligger i nära anslutning till E22:an vilket gör den lättillgänglig på alla vis.

Mats Olsson, Holmsbergs gård, instämmer:
-Vi har en överkapacitet i eftersäsong i anläggningen. Svenska Foder har ett behov att torka och lagra för bland annat få en bra logistik till Karlshamn. Om man kan se till att inte flytta på spannmålen för många gånger, då skapar man ju värde för alla parter. Det tycker vi har hittat en god lösning på, som vi båda kan dra nytta av. 

 

Fakta Holmsberg
Odling: 725 hektar mark, höstvete, höstkorn och vårkorn till foder. Och stärkelsepotatis och höstraps till försäljning.

Grisproduktion: 34 000 grisar produceras och 24 000 av dessa går till slakteriet. Övrig produktion säljs som smågrisar.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter