Svenska Foder lämnar plats åt krönikörer under temat:

Vi kan bättre!

Sedan EU-inträdet 1995 har antalet grisföretagare minskat från 14 000 till de cirka 1 000 grisföretag som är aktiva idag. Utmaningarna för oss Grisföretag har varit och är stora. Branschen har gemensamt gjort mängder av åtgärder för att förbättra situationen för de svenska grisföretagen. Den senaste åtgärden är Handlingsplan Gris. I handlingsplan Gris ingår 36 punkter med olika åtgärder som ska förbättra för den Svenska grisföretagaren. Åtgärderna inom Handlingsplan Gris avser både produktion, export och marknad. Jag anser att arbetet med handlingsplanen har gett väldigt mycket och kommer att ge ännu mer. Samtidigt vill jag vara ödmjuk och säga att vi har en lång resa kvar innan vi har vänt skeppet. 

Jag är själv grisföretagare och arbetar aktivt som förtroendevald i branschen, jag tänker hela tiden på vad man kan förbättra samt vad som inte är gjort. Vad har jag själv för roll och ansvar som grisföretagare? Är det branschen som ska lösa mina problem eller är det jag som företagare som ansvarar för lönsamheten i mitt företag? Svaret är inte helt enkelt, men troligen krävs både kraftfulla insatser från branschen och duktiga grisföretagare för att vända utvecklingen.

Tittar jag på mig själv som företagare så anser jag att det är mitt ansvar att skapa lönsamhet och jag kan knappast lägga skulden på någon annan om jag misslyckas. Mitt företag finns här och nu och jag måste förhålla mig till de förutsättningar som finns just nu. Jag försöker hela tiden leva med den insikten att det är ingen som har tvingat mig att vara grisföretagare, utan det är självvalt i allra högsta grad. När jag gav mig in i branschen för 12 år sedan var jag optimistisk, jag kan stolt säga att det är jag än idag. Trots motgångar som marknaden har bjudit på och motgångar som produktionen har bjudit på så kan man systematiskt gå igenom det mesta med rätt rådgivning och kompetens.

En av nycklarna till ett framgångsrikt företagande är att se mer inåt än utåt. Vad menar jag med det? Jo, fokusera främst på det du som företagare kan påverka och överlåt branschövergripande frågor till branschorganisationerna. Vi måste kunna lita på att förtroendevalda och tjänstemän som jobbar för branschen gör sitt jobb, om de inte gör det ska de bytas ut. Branschens uppdrag är att förbättra möjligheterna för oss grisföretagare. Med det menar jag inte att den enskilde grisförtagaren inte ska engagera sig i branschfrågor utan att tyngdpunkten i engagemanget alltid bör finnas i det egna företaget. För mig betyder det att aldrig tumma på att ha en bra produktion och en noggrann ekonomiuppföljning så att jag faktiskt vet vilka delar av företaget som går bra. För mig är det också viktigt skapa en bra arbetsplats, där medarbetarna får utvecklas och får en positiv syn på svensk grisproduktion. Det är viktigt att tillsammans uppmärksamma när det går bra och samtidigt skapa en medvetenhet hos varje medarbetare att de tillsammans med mig påverkar lönsamheten i företaget. 

Jag tror att vi grisföretagare har en stor förbättringspotential i vårt sätt att driva företag. Vi måste ha mål och planer för det egna företaget, samtidigt som vi måste  anpassa oss efter rådande marknadsläge. Att bygga upp en stabilitet i företaget som gör att man står ganska stadigt både i med- och motvind tar tid och det är viktigt att omge sig med rätt bollplank under tiden. För duktiga grisföretagare finns det en ljus framtid inom svensk grisproduktion och möjligheterna är oändliga. För tolv år sedan tog jag beslutet att bli grisföretagare det är ett beslut som jag är både glad och stolt över. Resan har hittills varit både extremt krävande och rolig och jag misstänker att fortsättningen kommer att fortsätta att utmana mig som företagare och människa. 

 

Mattias Espert, 
Grisföretagare 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter