Jakten efter ekospannmål alltmer intensiv

Ekospannmål, behovet är stort! Odlar du ekospannmål, ta kontakt med Svenska Foder. Efterfrågan ökar och priserna är mycket bra. Charlotte Lindén vill se mer av kvalitetsmedveten ekologisk spannmålsodling i Sverige.

- Vi har stort fokus på ekologiska foder i Svenska Foder, säger Charlotte Lindén, spannmålshandlare i Svenska Foder med ansvar för den ekologiska delen. Behovet är stort och vi ser också hur stor potential som finns. Det är bland annat därför vi är på ständig jakt efter bra producerad ekospannmål. Så hör av er till våra säljare! Vi gör gärna affärer!

- Att ta fram ett högkvalitativt foder kräver högkvalitativ spannmål, fortsätter hon. Eftersom det finns en stor efterfrågan på vårt ekologiska foder, kan vi inte nog understryka att vi vill hitta nya kunder som odlar ekospannmål. 
- Vi fördjupar vår kunskap mer och mer i hela vår organisation och ser det ekologiska fältet som ett fokusområde för framtiden. Det vi märker på våra träffar med lantbrukare är att det idag finns ett öppet och nyfiket klimat med djupa diskussioner om hur man bearbetar och förädlar odlingen på bästa möjliga sätt. Det är roligt med lantbrukarnas engagemang för odlingen. 

Svenska Foders utsädessortiment består av högavkastande och högkvalitativa sorter både i höst- och vårsortimentet. Detta vill vi gärna trycka på. Dessa sorter hittar man i våra broschyrer, som kommer ut höst och vår, och på vår hemsida

Viktiga är att finna ett gott och långsiktigt samarbete med de som levererar en högkvalitativ ekologisk spannmålsodling, menar Charlotte, eftersom detta i sin tur leder till en vidareförädling som blir till foder för den svenska ekologiska livsmedelsproduktionen. Vi vet vad vi behöver och vill ha, och vi berättar det gärna för dig som är odlare. På så vis har vi rätt fokus på vad vi producerar. 

- Värdet av en sådan produktion kan inte nog tryckas på. Jag tror nog att vi alla vill se en blomstrande livsmedelsproduktion i Sverige. 
- Värdet av svenska livsmedels-produkter bör vi kunna förstå och värdera högre i Sverige. Vi är dessutom fortfarande dåliga på att hylla och höja våra lantbrukares arbete för att ta fram produkter av högsta kvalitet. Vi måste fortsätta att våga utveckla och förädla vår jord, och skapa nya spännande uttryck för mat och dryck från de råvaror vi tar fram.

Den ekologiska odlingen är en av alla dessa uttryck, som vi kan fortsätta att utveckla. Charlotte Lindén menar att även priserna på den ekologiska varan är högst intressant i år och som hon ser det även inom överskådlig framtid.
- I år har vi 14 % högre priser jämfört med i fjol. Vi ser ett ökande värde i bra och kvalitetsmedvetet producerad spannmål. Det är viktigt att vi fortsätter att vara noggranna med kvaliteterna i både den konventionella och den ekologiska spannmålsodlingen. Det är det som kommer att skapa värde på såväl lång som kort sikt. Vi vill ju vara kända i Sverige för vår höga standard och kvalitet. Det ger oss konkurranskraft.

 

Charlotte Lindén
Spannmålshandel
charlotte.linden@svenskafoder.se

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter