Rätt val av juvervårdsprodukt 

En vanlig orsak till mastit är att bakterier tar sig in via spenkanalen och infekterar juvret. Mastitbakterier kan i princip delas upp i två grupper, kobundna och miljöbundna. Välj den juvervårdsprodukt med störst effekt mot de bakterier som din besättning behöver störst skydd mot. 

Mjölksyrabaserade juvervårdsprodukter är skonsamma mot spenar och juver samt bevarar hudens eget immunförsvar mot smittsamma bakterier. Störst effekt visar mjölksyra-baserade produkter mot smittor orsakade av miljöbundna bakterier, exempel på miljöbundna bakterier är E. Coli och Klebsiella. 

En juvervårdsprodukt med jod visar större effekt mot smittor orsakade av juverbundna bakterier som främst sprids i samband med mjölkning exempelvis S. Aureus, S. Agalactiae.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter