Övergångsutfodring av suggor

Grisningen innebär en stor påfrestning på suggan. Förutom detta skall hon samtidigt byta miljö och foder. Perioden mellan dräktighet och digivning kallas övergångsperioden och är 14 dagar före grisning till ca 5 dagar efter. Syftet med utfodringen i denna period är att få en så skonsam övergång som möjligt och att ge suggorna bästa möjliga förutsättningar för en snabb och smidig grisning. Ett led i detta är att fodret har rätt FiberBalans. Forskning visar att rätt FiberBalans i fodret under grisningen räddar upp till en gris per kull framför allt på grund av mindre förstoppning på suggorna.

Suggans behov av aminosyror och protein är inte så högt i övergångsperioden. Detta beror på att mjölkproduktionen ännu
inte kommit igång. Det höga protein och aminosyra innehållet i digivningsfoder är då en belastning för henne. Högt
protein innehåll i suggfodret kring grisning riskerar därför att ge spädgrisdiarré. Övergångsfodret bör därför ha lägre protein och aminosyra nivå än digivningsfodret.

Övergångsutfodring av suggor ger:

• Skonsam övergång från dräktighet till digivningen
• Snabb och smidig grisning
• Färre dödfödda smågrisar
• Vitalare smågrisar

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter