Vässad äggproduktion kräver tydligt management

Malin, Alexander och deras far Peter Falk driver företaget Swedegg – som började som en kläckeriverksamhet, men som numera har valt att koncentrera sig på äggproduktion och uppfödning. Deras företagande inbegriper både ekologisk och konventionell produktion. Tidningen mötte syskonparet Alexander och Malin på Luestad Östergård strax utanför Linköping för att höra om deras ekologiska produktion.

När Tidningen rullar in på gårdsplanen till Luestad Östergård i Linköping möter ett hav av vita hönor i det skogsområde som ligger alldeles intill stallet. Här finns också Malin och Alexander Falk som låter mig träffa och fotografera de nyfikna, men skygga gynnarna.

De båda syskonen är uppväxta med hönor, äggproduktion och kläckeri – och idag ingår de fullt ut i verksamheten båda två. Deras arbetsuppgifter överlappar varandra, de är givetvis intresserade av att hela produktionen fungerar på ett bra sätt. Men Malin jobbar mestadels med den ekologiska produktionen och med personalkontakterna och Alexander har mer fokus på teknik, byggnation, projektering och utrustning.

-Men vi har inga direkt fasta roller, utan kan och ska diskutera allt med varandra så att vi båda har en överblick över verksamheten, säger Alexander.

Fokus ligger på att utveckla, förbättra och låta företagandet växa förnuftigt. Och det har hänt mycket under de senaste åren.

-Idag har vi 5 gårdar, 16 anställda, från Linköping i norr till Eslöv i söder, säger Alexander. Vi har äggproduktion för frigående inomhus och frigående utomhus och ekologisk KRAV-produktion. Vår strategi har hela tiden varit att få tag i platser och fastigheter med rätt potential till ett rimligt pris och satsa på riktigt bra management så att man får effektivitet i produktionen.

-Luestad Östergård, som vi står på just nu, köptes 2007 i samma veva som ett en verksamhet i Örkelljunga. På båda platserna valde vi att fokusera på KRAV-produktion, berättar Malin.

På Luestad Östergård finns det 21 600 hönor och i Örkelljunga 30 000 hönor, fördelat på två stallar.

-Varje stall får egentligen bara ha max 18 000 djur, men på Luestad Östergård har vi fått dispens. I Örkelljunga finns det två stallar uppförda.

Man byter ut en höna när de blivit ungefär 80 veckor. Från cirka 20 veckor går värpkurvan kraftigt uppåt. I bästa fall kommer hönorna upp i 97 värpprocent. Därefter planar de ut till 96 % eller ytterligare någon procentenhet neråt.

-I stallarna på Luestad har våra hönor kommit drygt halvvägs av sin livstid, säger Malin. De är 42 veckor och ligger på en värpprocent på 95.

I höstas följde en diskussion kring äggproduktion i ekologiska besättningar, efter att livsmedelsverket hade upptäckt förhöjda halter av dioxin i äggen. Som en följd av dessa diskussioner, arbetade Svenska Foder aktivt för en praktisk lösning av utfodringen av hönsen, som grundar sig i fasutfodring. Förändringarna i foderinnehållet har bland annat inneburit en reglering av andelen fiskmjöl. Detta har fört med sig att andelen fiskmjöl hamnar på högst 5% under första fasen, fram till djurets 35 vecka. I denna fas heter fodret Värp Grön Extra. I den andra fasen, som hönorna i Luestad befinner sig i just nu, tillåts som mest 4 % fiskmjöl. I denna fas används Värp Grön Standard. Och slutligen i tredje fasen utfodrar man med Värp Grön Light, där andelen fiskmjöl är ännu lägre.

Att hålla denna strikta uppdelning i olika utfodringsfaser ger möjlighet att klart minska andelen fiskmjöl och samtidigt uppnå ekologisk andel i produktionen samt ge hönan ett väl balanserat och näringsrikt foder för hönans olika perioder.

-Vi har inte märkt några försämringar av hönornas kapacitet sedan förändring av fiskmjöl i fodret kom, säger Malin. Snarare tvärtom. Nu bytte vi foder till Svenska Foders foder inför den här omgången, men hönorna är riktigt bra i hull och fjäderdräkten ser bättre ut vid den här tidpunkten än vad den brukar. Om det är en slump eller har med foderbytet i stort att göra, det är svårt att avgöra så här långt. Men generellt ser det bra ut.

-De äter mindre av kraftfodret, men mer av grovfodret, fyller Alexander i. 115 gram får de i sig om dagen av Svenska Foders foder. Och av det förra fodret från en annan leverantör åt de 125 gram. Den förbättringen får ju gärna fortsätta. Däremot ställer det högre krav på oss att förse hönorna med bra hö.

Och höga krav, det ställer hela produktionen på Alexander och Malin och Swedegg.

-Eftersom vi har hönan hos oss från att de är några timmar tills att de somnar in, måste vi ha stort fokus på att det vi gör är rätt, konstaterar Alexander. Vi kan inte direkt skylla på någon annan. Om det går dåligt, är det – oftast - vi själva som måste göra det bättre.

-Det är klart att det ställer stora krav på oss, fortsätter han. Men det är också ett bra sätt för oss att bli sporrade och förbättra oss. För att kunna lyfta vår produktion handlar det om att identifiera de svaga delarna i produktion. Hur hittar vi den optimala fodergivan, när ska vi ge denna fodergiva, hur gör vi för att djuren mår och därmed producerar bäst? 

-Vikten av att både kunna värdera grupperna och samtidigt få syn på ändrade beteenden hos individerna är grundläggande, men också svår att hantera. Om en grupp äter och dricker olika, hur kan man då förändra beteendet så att de får en jämnare produktion på totalen.

Malin instämmer:
-Vårt management avspeglar sig direkt på våra produktionsresultat. Vi är därför väldigt noga med att ha en bra struktur och följa upp resultat och siffror, och att anteckna alla de frågor som kommer upp, för att kunna åtgärda dem.

-Dessutom räcker det inte att man själv är engagerad, när man driver en sådan stor verksamhet som vi gör – vi måste också kunna engagera och entusiasmera personalen som arbetar i stallarna. De måste vilja hjälpa oss att bli bättre, avslutar hon.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter