Värp Drive - ger äggvikten en extra skjuts

Att ha fjäderfä innebär att små förändringar kan påverka ditt slutresultat i stor utsträckning. För oss som foderleverantör gäller det att vara lyhörda för hur djuren producerar och i vilken riktning det går för att kunna vara med och stötta där det behövs.  

För att öka din flexibilitet kring att styra din produktion har vi tagit fram Värp Drive. Det ger dig som producent möjlighet att ge äggvikten en extra skjuts uppåt i början. Fodret används från värpstart tills dess att du uppnått önskad äggvikt.

Vill du veta mer så kontakta din säljare!

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter