Gökungar på marknaden, eller en ljusare framtid?

Man kan bli bekymrad och orolig att mycket av böndernas pengar ska föda en massa nya gökungar. Jag väljer istället att se det som tecken på hopp för svenskt lantbruk. 

Vad är det jag pratar om, jo den senaste tidens stora ökning av aktörer som vill sälja förnödenheter och maskiner till landets bönder. Man kan ju onekligen fundera över hur en för varje år raskt minskande skara företagare ska föda en till synes lika raskt växande skara traktor och foderförsäljare. 

Senaste åren har det rått något av hela havet stormar i branschen. Till skillnad från den gamla sällskapsleken så verkar det som om det blivit fler stolar att sitta på. Det startas nya maskinsäljarorganisationer med nationell täckning. Nya aktörer på foder och förnödenheter vill också växa i den under många år krympande marknaden. Antingen är det ett antal tyskar och danskar som har tänkt väldigt fel, eller så har de en stor tilltro till det svenska lantbrukets framtid och möjligheter. Jag hoppas att det är det senare som är fallet, och att de får rätt.

För en tid sedan fick jag i radion hemma i Värmland kommentera problemen att rekrytera personal till lantbruket. Jag pratade om en historik som gett branschen ett rykte om att vara på nedgång, något man inte ser en ljus framtid i som ung. Jag påstod dock att jag tror att det där håller på att vända, att unga verkligen bör se på det gröna näringslivet som någonting väldigt spännande att utbilda sig för att bli en del av. Vi ser hur politiker som i snart trettio år, sedan 1990 års jordbrukspolitiska beslut sagt: ”Lägg ner eller skyll er själva om det går dåligt.”, till att nu med den nationella livsmedelsstrategin vända 180 grader och istället säga tillväxt, ökad produktion och bättre konkurrensvillkor.

Om politiken gör verkstad av det den hittills sagt med ord så finns det anledning att tro på en bättre lönsamhet och tillväxt i svenskt lantbruk. Det kommer behövas fler människor som jobbar på våra gårdar. Det kommer också att behövas fler som säljer och skruvar på traktorer och som utvecklar nya spannmålssorter för varierande svenska förhållanden och som producerar foder till en än mer varierad djurhållning än den vi har idag. Det kommer att behövas fler slaktare, mjölnare, bagare, mejerister och chaufförer också. Och sådana som lånar ut pengar. Och sådana som räknar pengar. Och sådana som förklarar hur man gör för att det ska bli mer pengar. Många jobb blir det.

Kanske är den ökande konkurrensen inom maskin- och förnödenhetsindustrin kring lantbruket inte bara ett ökat antal gökungar att föda utan också ökade möjligheter för bönder att göra goda affärer med en mångfald av varor, och ett av de första tecknen på en bransch som börjar växa, en förväntan om någonting ganska kul, och mer pengar för fler att vara med och dela på. Mer pengar till alla i den värdekedja där allt kretsar runt bonden. 

Jag väljer att tro det.

Patrik Ohlsson, 
Ordförande LRF-Värmland

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter