Lågt grovfoderintag kräver justering i fasprogrammet för värphöns

Åsa Carlsson, Produktchef Fjäderfä berättar här om såväl Svenska Foders som de gemensamma övervägandena i branschen för att bibehålla en god produktion för ekologiska ägg.

Som en följd av diskussionerna kring dioxin i ekologiska ägg så lanserades i våras ett nytt ekologiskt fasfoderprogram till värphöns. Det innebar en sänkning av andelen fiskmjöl men samtidigt fick man möjlighet att beakta den mängd grovfoder som används på gården som en del av den ekologiska andelen i fodret. Att få fram ett tillräckligt bra och näringsrikt foder för ekohönan har alltid varit en utmaning då man inte kan tillsätta syntetiska aminosyror. Med krav på sänkta fiskmjölsnivåer så har beaktandet av grovfoder varit en viktig del för att behålla ett välfungerande foder för en välmående höna. 

Det nya fasfoderprogrammet har fungerat bra men certifieringsorganen har haft svårt att få fram dokumentation på att hönsen äter den mängd grovfoder som de måste konsumera för att den ekologiska andelen råvara ska hamna på godkända 95 %. 

Detta har medfört att branschen fått omvärdera grovfoderberäkningen. Foderföretagen tillsammans med KRAV och Jordbruksverket har enats kring att räkna med att 3 % av hönans foderintag är grovfoder. Det är en sänkning gentemot tidigare och det medför att KRAV-andelen i vårt fasfoderprogram kommer att höjas. Detta ska vara verkställt från 1:a november. Vi har dock fortfarande möjlighet att räkna med grovfodret som en del av den ekologiska andelen i fodret, vilket är en väldigt viktig förutsättning för att med sänkta fiskmjölsnivåer fortsatt kunna ha ett välfungerande foder för hönan. 

För hönans skull är det viktigt att vi ser grovfodret som en möjlighet och att vi tillsammans arbetar för att höja hönans intag av grovfoder. Kan vi framöver inte visa att hönan konsumerar dessa 3 % är risken överhängande att denna möjlighet tas bort.

 

Åsa Carlsson

Produktchef Fjäderfä

Tel: 010-130 29 81

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter