En säker sort för marknaden

För Nils Yngveson - för många känd som den som under flera år haft bevakningsansvaret för sortutbud och förädling vid HIR Skåne och som nu är företrädare för växtförädlingsföretaget KWS - är valet klart: Irinas kvaliteter är flera och goda, framförallt att man kan lita på sortens avkastningsförmåga. 

KWS Irina har som maltkornssort etablerat sig på den svenska marknaden och efter hand verkligen framgångsrikt kunnat visa på sina fördelar under de mest skiftande betingelser. Det är en säker sort för odlaren både i odlingen och vid försäljningen av maltkornet!

   - KWS Irina tillhör avkastningsmässigt de absoluta toppsorterna, även om det inte är sorten som ger den absolut högsta avkastningen varje år, säger Nils Yngvesson. Key Account Manager Cereal för KWS. Men KWS Irina befäster sin ställning i toppsortimentet genom att år ut och år in avkasta mycket konstant. Det är en värdefull egenskap som inger förtroende för en sort. 

   - Visst kan det vara spännande att försöka pricka den absolut högst avkastande sorten i odlingen, men risken för att sorten som var stjärnan förra året inte blir det året därpå är överhängande, fortsätter Nils Yngveson. Med en sort som KWS Irina, som verkligen svarar upp till begreppet ”consistent performer”, får man en bra odlingskalkyl som det dessutom går att lita på. 

Kvalitetsegenskaperna i KWS Irina är utmärkta, sorten uppfyller helt och hållet mälteriers och bryggares högt ställda krav. 

   - Betalningsgrundande parametrar som proteinhalt och sortering (andelen kärnor över 2,5 mm) vilka betyder mycket för lantbrukarens avräkning är säkra och ligger väl inom det bäst betalda intervallet, avslutar han.

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter