OptiVall - vallblandningar för lönsam produktion

Det är många beslut som ska tas inom grovfoderproduktionen. Hur många skördar vill jag ta? Hur stort skördefönster behöver jag? Hur ser mitt mål ut vad gäller mängd foder, proteininnehåll och energiinnehåll? Målet varierar beroende på exempelvis gårdens förutsättningar, marknadsläget, djurslag och produktionsinriktning. 

I OptiVall, Svenska Foders sortiment av vallfrö, hittar du en blandning för varje givet tillfälle. Men, för att den valda blandningen slutligen ska bli just det foder du siktar på är det mycket som ska klaffa. Det är en komplex, och inte helt enkel, ekvation att lösa. 

Vi vågar dock sticka ut hakan och påstå att Svenska Foder är bra på det här. Och vi uppmanar dig att dra nytta av vår kunskap. Våra kunniga säljare jobbar gärna tillsammans med dig vad gäller etablerings-, gödslings-, bekämpnings- och skördestrategier samt hur du bäst konserverar ditt nyskördade foder tills dess att det är dags att fodra det.

Här kan du botanisera bland konventionella och ekologiska vallfröblandningar samt flödesscheman som hjälper dig att hitta rätt sort för just din geografi och dina förutsättningar. 

Rebeccca Nilsson
Produktchef Ensilering

Niklas Ingvarsson
Produktchef Utsäde och Frö


OptiVall Gourmet ger stor och säker skörd

Succén med konceptet OptiVall fortsätter. Välj i år en av Svenska Foders bästsäljare: OptiVall Gourmet.

Gourmet är en kombination av rörsvingel och ängssvingel som ger en intensiv och uthållig blandning med ett bredare skördefönster. 

Olof och Per Skyggesson, Skygge Gård, Tvååker, brukar 140 ha åkermark och har 120 mjölkkor. De har använt fröblandningar med rörsvingel under många år. Under 2016 och 2017 har de haft insådd med nya vallfröblandningen Optivall Gourmet. Det tycker båda att de passar gårdens intensiva system med fyra skördar.

- Vi tycker Optivall Gourmet passar vår verksamhet, säger Per. Det blir en garant för att leverera stor och säker skörd vid olika väderbetingelser.

- Vi upplever också att rörsvingelsorten Karolina höjer smakligheten och fungerar bra som efterbete, fyller Olof i. Det passar bra för gårdens förutsättningar där produktion av majsensilage ingår. En mycket hög och säker avkastning i kombination med en god uthållighet. Dess djupa rotsystem gör arten mycket torktålig i kombination med god vinterhärdighet. Med rörsvingel i vallblandningen får du en uthållig och säker grovfoderproduktion.


Fakta om rörsvingelns egenskaper
Etablering för rörsvingel är långsam men väl inrättad och arten har en mycket god återväxtförmåga. Rörsvingelns utvecklingshastighet och konkurrensförmåga är hög vilket gör den dominerande senare under vallens liggtid. Därför bör arten styra skördestrategin så att de höga näringskvaliteter som efterfrågas uppnås. En intensiv skördestrategi med rätt tajming är ett krav för att uppnå goda resultat.


Maxicorn
För östra Sverige d v s Öland, Gotland och Kalmarområdet där det behövs torktåliga vallar. Här fungerar Maxicorn utmärkt som en samodlingspartner till majsensilage då de kompletterar varandra mycket väl och blir ett förstklassigt grovfoder.

Den mycket torktåliga rörsvingeln Karolina gör - med sin höga avkastning, goda vinterhärdighet, sena mognad, och utmärkta återväxtförmåga - en fin insats i blandningens sammansättning. Till hjälp finns en stor andel lusern, som tack vare sin djupa pålrot är mycket torktålig och dessutom aggressiv med en stor andel stjälkar vilket ger ett stort fiberinnehåll och en hög proteinhalt. 

24-7 
Vi kan även presentera flera nyheter av vallfröblandningar för norra Svealand och Norrland. Dessa sorter kan du läsa mer om i broschyren Nytt&Nyttigt om Grovfoder. En av dessa nya blandningar är slåtterblandning 24-7. Var med från starten och gör din insådd med 24-7. OptiVall 24-7 är speciellt anpassad för den nordliga växtzonen med många ljusa timmar. Denna vallfröblandning växer i stort sett 24 h om dygnet, 7 dagar i veckan.

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter