Röst från fältet

En billig försäkring att tillsätta SiloSolve  – därför väljer jag SiloSolve
Emil Persson, Komstagården, Skåne

På Komstagården i Skåne används kombinationen av SiloSolve FC och SiloSolve OS i såväl gräs- som majs- och helsädesensilage. SiloSolve FC är basen och tillsätts i all grönmassa. Till sist, när plansilon är full och klar för täckning vattnas SiloSolve OS ut med en vattenkanna. Det ger ett extra skydd för det översta lagret i silon.
– Toppen är det känsligaste området i en silo. Det höga värdet, både ekonomiskt och näringsmässigt, gör att det är en billig försäkring att tillsätta OS för ett extra skydd av det översta lagret. Särskilt ett år som detta när man vill använda varje strå av årets skörd, inleder Emil.
 
Man var på Komstagården inte 100 % nöjd med resultatet när syra användes som ensileringsmedel. Trots noggrann hantering av grönmassan förekom det dåliga partier och varmgång. Det var en av anledningarna till att man under året 2014 testade SiloSolve. 
– Vi fick hjälp av vår säljare på Svenska Foder att välja rätt SiloSolve och började i liten skala med att behandla ett parti majs som sedan utfodrades mitt i sommaren. Vi var mycket nöjda med resultatet och använder sedan dess SiloSolve i allt ensilage, fortsätter Emil.
 
Eric Adseke, som idag är säljare på gården, frågar Emil vad han tycker är det mest effektivt med SiloSolve. Svaret kommer snabbt: 
– Självklart är det som kan ses med blotta ögat alltid enklast att relatera till och tydligast för oss är att vi slipper problem synligt mögel och varmgång. Att mixa foder till ungdjuren varannan dag funkar bra även vid varmare väder. Ytterligare en fördel är att slitaget på maskinerna i vallkedjan minskat betydligt i jämförelse med när syra användes, avslutar Emil.

.

Emil Persson på Komstagården i Skåne använder SiloSolve.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter