Röst från fältet

Tid är pengar – därför väljer jag SiloSolve FC
Johan Parboäng, Parboäng Gård, Södra Öland

På gården Parboäng gård, på södra Öland, driver Johan nötköttsproduktion med 100 dikor och 300–350 ungdjur. Utöver djuren finns det spannmålsproduktion och turistverksamhet på gården. Djuren utfodras med gräs-, majs- och helsädesensilage som ensileras i plansilos. 

 -SiloSolve FC är en kostnadseffektiv produkt, konstaterar Johan. 
Vi använder SiloSolveFC till alla ensilage och vi får ett välensilerat grovfoder med små förluster. Vi slipper slänga ensilage för att det är varmt eller har blivit mögligt i kanter och hörn på plansilon, säger Johan. Både energinivån och proteinkvaliteten i ensilaget bevaras under lagringen och det gör ju att varje tugga av ett SiloSolve FC behandlat grovfoder får ett större värde för djuret. 

Hanteringen av bakterierna är enkel och idag är tid pengar, fortsätter Johan. Pulvret blandar jag med lite ljummet vatten i shakern, slår på fatet på hacken och fyller med vatten. Det gör jag enkelt själv till skillnad från att hantera containers med till exempel syra.  

Turistverksamheten på gården lockar många besökare varje år och jag jobbar ständigt för att minimera riskerna på gården för både besökare och för oss som är här varje dag. SiloSolve FC är ett exempel på en sådan förbättring. SiloSolve FC är biologiskt och utgör därför ingen skaderisk för varken människor eller djur. Dessutom blir det inte några frätskador på våra maskiner eller plansilos vilket också är ett stort plus, avslutar Johan.

 

 

 

 

 

 

 


Johan Nilsson, säljare Svenska Foder tillsammans med JohanParboäng 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter