Vårvete till nya nivåer

WPB Skye och WPB Oryx är två nya vårvetesorter som 2017 introducerades på den Svenska marknaden. Båda höjer avkastningsnivån för vårveteodling i Sverige och det känns betryggande att kunna erbjuda en ny generation av högavkastande vårvetesorter. Speciellt eftersom hösten 2017 varit besvärlig i vissa områden så förväntar vi oss ett ökat intresse för vårvete under 2018. Gemensamt för sorterna är att mognaden är medelsen, tusenkornvikten hög och strålängden något kortare. I och med den höga avkastningspotentialen så har även sorterna en lägre proteinhalt i de officiella svenska försöken.

Utmaningen ligger därmed i att man i storskalig praktisk odling lyckas matcha kvarnens efterfrågade proteinhalt med dessa två nya högavkastande sorter.Rent kvarnmässigt fungerar sorterna bra och 2017 utvärderades de för brödtillverkning med goda resultat.Bestockningsförmågan får anses normal och man bör följa de gängse utsädesrekommendationerna i sitt geografiska område.

WPB Skye  
Har avkastningsmässigt presterat något bättre i södra Sverige. Falltalet ligger på en god nivå och stråegenskaperna är tillfredställande. Sjukdomsprofilen är god med låga angrepp av bland annat gulrost och mjöldagg.

WPB Oryx
Övertygar avkastningsmässigt i mellan Sverige. Stråstyrka i topp kombinerat med hög stärkelsehalt. Mycket god motståndskraft mot mjöldagg.

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter