Spannmålsmarknaden 27 november 2017

Ryssland håller i taktpinnen på spannmålsmarknaden,tillsammans med Ukraina, så tar de fortfarande merparten av de större veteaffärerna, på exportmarknaden.Ryssland har nu också sått färdigt en ny rekordstor höstveteareal på drygt 15 miljoner hektar. Vädret har dessutom varit bättre än föregående år och betydligt mer gynnsamt än i Sverige.

Det bådar tyvärr inte gott för utvecklingen av vetepriserna. Det ser dock ut som Ryssland är på väg att slå i taket vad gäller logistik och utlastningskapacitet. Vi har sett de senaste veckorna att de prioriterat vete utlastningen på bekostnad av korn. Foderkornspriserna har stigit några Euro/ton, då både Europeiska köpare och Saudiarabien, efterfrågat relativt stora mängder. Det har fått prisskillnaden mellan Maltkorn och foderkorn att minska, då efterfrågan på maltkorn varit relativt svag under november. Vi tror dock att osäkerheten på kvaliteter i lager, kommer sätta fart på maltkornsmarknaden igen, men det finns risk att det dröjer en bit in på nästa år.

Oljeväxter skörd-17:
Priserna på raps steg i mitten på november relativt mycket, men har sen fallit tillbaka till skördenivåerna,om vi tittar på priset i Euro. Indien har i förra veckan infört högre tullavgifter för införsel av palmolja, vilket fick palmoljepriserna att gå ner och drog då med sig rapsoljan nedåt. Redan i september sänkte EU däremot import tullarna till EU på biodiesel från bland annat Argentina. Det finns för närvarande också mycket gott om både raps- och sojamjöl i Europa vilket påverkar lönsamheten för alla som processar/chrushar oljeväxter. Vi bedömer att förutsättningarna för prisutvecklingen framåt har försämrats och tror att nuvarande nivå är attraktiv att sälja rapsen på.

Valuta:
SEK har haft en mycket svag utveckling senaste tiden, vilket gynnar spannmålspriserna i kronor/kg. Att Stefan Ingves fick fortsatt förtroende som Riksbankschef såg marknaden som en garant för, fortsatt lågräntepolitik i Sverige. Den senaste tiden har både bostadspriserna och inflationskurvan försvagats betydligt. Då svenska hushåll är kraftigt skuldsatta, ses främst tappet på bostadsmarknaden som allvarligt för svensk konsumtion och styrkan i ekonomin. Kronan har försvagats till nivåer mellan 9,80 och 10 kr mot Euron. Ser man på de stora börsföretagens vinstutveckling och prognoser framåt så ser vi snarare anledning till optimism och framtidstro. Det faktum att det är valår nästa år i Sverige, lär också hålla tillbaka varje tanke på åtstramningar från regeringens sida. Vi tror på en starkare SEK närmaste månaderna och ser det som ett bra tillfälle att säkra EU stödet, om man inte gjort det. 

Skörd 2017:
Det har kommit preliminära siffror på totalskörden av spannmål och oljeväxter från jordbruksverket. Drygt 5,9 miljoner ton, vinnarna i areal ökning från föregående år är som ni ser nedan i tabellen höstvete och råg. Minskning för vårvete, vårkorn och havre. Raps och rybs gav största totalskörden på 27 år, preliminärt 383 800 ton.

 

Totalskördar 2017. Preliminära uppgifter för riket 

 
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter