SiloSolve FC håller ensilaget i toppskick

SiloSolve är effektiva biologiska ensileringsmedel, sammansatta av en kombination av olika bakterier som jobbar tillsammans för att ge det specifika skydd som efterfrågas i varje läge. Produkterna utsätts kontinuerligt för tester och deras effekt är väl dokumenterade i en rad försök. 

SiloSolve levererar:
• Ökad grovfoderkonsumtion
• Kostnadseffektiva
• Skonsamma mot människor och maskiner
• Högre tillväxt och mer mjölk
 
SiloSolve FC ger en snabb fermentering och en god lagringsstabilitet, även vid en tidig öppning. Efter öppnandet av silon tar ensilaget lätt värme, särskilt om det inte fått ligga de rekommenderade 90 dagarna och blivit stabilt. 
-Vid varmgång förbrukas näring och mögeltoxiner kan bildas. Med SiloSolve FC minskar risken för varmgång, förklarar Rebecca Nilsson. Produkten innehåller Lactococcus lactis O-224 som är en helt unik och patenterad bakterie som förbrukar syre och minskar tiden tills silon blir syrefri. 
-Den är dessutom effektiv på att sänka pH, vilket hjälper till att bevara näringen i ensilaget, fortsätter hon. Genom kombination med Lactobacillus buchneri ger produkten också ett effektivt skydd mot svamptillväxt eller varmgång.
 
Försök visar att redan efter 2 dagars ensilering har lagringsstabiliteten - det vill säga hur lång tid det tar innan fodret tar värme - förbättrats med 52 %. Efter en månads ensilering var skillnaden i lagringsstabilitet 66 %. SiloSolve FC fungerar i alla typer av grödor med ts-halter mellan 30 och 45 % - och i alla silotyper.
 
Rebecca Nilsson
Produktchef ensilering
rebecca.nilsson@svenskafoder.se
 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter