Välj rätt mineralfoder för din köttproduktion

Mineralfoder är en viktig del inom köttproduktionen. Det ökar exempelvis kalvöverlevnaden och förbättrar såväl kornas som de växande djurens hälsa. Och det är lätt att göra rätt. Carolina Johansson, produktchef för Ungnöt berättar:

-Utfodra Deltamin Di (125 g/ko och dag) till samtliga dikor under 10 av årets 12 månader. Under högdräktigheten, dvs. 6-8 veckor innan kalvning, rekommenderas Deltamin Sin (150 g/ko och dag).

-Deltamin Sin är ett smakligt sintidsmineral komponerat för att tillgodose den högdräktiga kons mineral-  och vitaminbehov - och ger flera fördelar för fostret som till exempel mer livskraftiga kalvar.

När det kommer till avvanda kalvar och samtliga ungdjur rekommenderar Carolina Deltamin Kött.

-Deltamin Kött är ett smakligt mineralfoder anpassat för växande djur. Anpassa givan efter foderstaten och djurens ålder.


Det är lätt att göra rätt

Deltamin Di - till digivande kor
• Organiskt selen & naturligt E-vitamin
• Effektiv överföring av selen till kalven

Deltamin Kött - till växande ungnöt
• Hög nivå calcium
• Extra selen och E-vitamin som främjar immunförsvaret

Deltamin Sin - till dräktiga kor
• Naturligt E-vitamin & organiskt selen som förbättrar kalvöverlevnaden
• Hög nivå magnesium

Carolina Johansson produktchef ungnöt
Carolina Johansson
Produktchef Ungnöt

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter