KWS Irina levererar alltid

Maltkornssorten KWS Irina har snabbt etablerat sig på den svenska marknaden och efterhand framgångsrikt kunnat visa på sina fördelar under de mest skiftande betingelser. Sorten är säker för odlaren både i odlingen och vid försäljningen av maltkornet. Kvalitetsegenskaperna i KWS Irina är utmärkta, sorten uppfyller helt och hållet mälteriers och bryggares högt ställda krav. Betalningsgrundande parametrar som proteinhalt och sortering (andelen kärnor över 2,5 mm) vilka betyder mycket för lantbrukarens avräkning är säkra och ligger väl inom det bäst betalda intervallet.
 
Avkastningsmässigt är Irina uppe bland de bästa sorterna, även om den inte ger den absolut högsta avkastningen varje år. Sorten befäster sin ställning genom att år ut och år in avkasta mycket konstant. Det är en värdefull egenskap som inger förtroende för en sort.
 
- Visst kan det vara spännande att försöka pricka den absolut högst avkastande sorten i odlingen – men det viktiga på totalen är ändå att man får en odlingskalkyl som håller, säger Niklas Ingvarsson. Det ser Irina till.
 
Så hanterar du Irina – tips för sådd och insatser
Sådd
Utsädesmängden kan vara 25-30 plantor/m2 lägre än andra sorter
Anpassa utsädesmängd efter jordmån
 
Växtnäring
Kombigödsla 100-120 kg N som NPKS
Komplettera eventuellt 20-40 kg N vid bestockningsfasen
 
Växtskydd
Bevaka särskilt kornrost i DC 37-49
Enstaka år kan sköldfläcksjuka behöva bekämpas i DC 32-39
Tillväxtreglering behövs som regel ej på grund av ett mycket starkt strå
KWS Irina kan vara något ljusare i färgen än andra sorter. Detta är normalt-men följ upp kvävetillgång och eventuellt manganbehov
(KWS Irina är resistent mot mjöl- dagg)
 
Niklas Ingvarsson
Produktchef Utsäde och Frö
 
 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter