Bekämpa dina råttor med Nomus!

Antalet råttor ökar. I år räknar man till cirka 97 000 saneringar över landet. Att Nomus som jobbar med de här frågorna har fått allt mer att göra, det är en sak som är säker. Den här ökningen handlar om mänskligt beteende. Där människor finns, där finns också råttor. Genom sophanteringen som följer i våra spår, följer också råttorna. Ebba Tham som arbetar på Nomus har också sett en klar efterfrågan på råttbekämpning i Skåne där hon verkar. 

- För de som har problem inom jordbruksföretagen är det här en oerhörd risk man tar om man inte gör ett gott förebyggande arbete, men också bekämpar vid angrepp. Det här är djur som snabbt förökar sig och det kan bli till ett väldigt stort problem.

- A och O är alltid att se till så att man håller rent i sina utrymmen. Alla ställen där det finns potentiell mat drar till sig råttor. Därför skall man alltid hålla rent, sopa ihop spannmålsrester, se till så att saker inte ligger i högar där råttorna kan fortsätta sitt liv i fred. 

Det förebyggande arbetet är givetvis det viktigaste. Utan det sprider sig råttorna ännu snabbare. Men när man råkat ut för ett råttangrepp, är det viktigt att man snabbt och resolut går in och bekämpar. 

- Lantbruken idag har en kapitalintensiv verksamhet. Maskiner, tröskor, traktorer är dyra redskap som idag finns på varje gård. Då kan ett råttangrepp bli en kostsam affär. Råttorna biter gärna på slangar, och sladdar och kan kosta lantbrukarna ohyggligt mycket pengar. 

- Den vanligaste råttan är brunråttan och den är en mästare på att ta sig in överallt, och sprider mycket smittor via sin urin och sin avföring till såväl djur som människa. 

När angreppet är ett faktum och förebyggande arbete inte längre hjälper måste man bekämpa. Ebba Tham visar hur hon sätter ut fällor på strategiska platser. 

- Råttan tycker inte om öppna ytor. Det vill kunna gömma sig och hålla sig undan. Därför skall fällorna placeras vid strategiskt viktiga ställen, där de har möjlighet att gå in utan att exponera sig själv för mycket. 

Skadedjursavtalet med fasta åtaganden hos Nomus innebär att man upprättar ett åtgärdsprogram och en besöksplan med fasta besök för att minimera skador i byggnader och på egendom.

- Först görs en riskbedömning av objektet, berättar Ebba. Vårt arbete blir att läsa av området och placera ut fällorna på rätt platser. Vi identifierar där de har gått in, där vi ser att de gnagt och lämnat spillning. 

- Därefter bestämmer vi hur omfattande det förebyggande skyddet ska vara och hur många fasta besök som behövs per år, fortsätter hon. I riskbedömningen ingår även rådgivning i förebyggande syfte för att minimera skador.

- Vi vet och ser att det ger resultat, avslutar hon.

 

Om råttor
• En råtta tar sig in genom ett 20 mm litet hål vilket är lika stort som diametern på en enkrona.
• En råtta kan klättra flera våningar på insidan av ett lodrätt avloppsrör.
• Ett råttpar kan i teorin ge upphov till 800-1 000 nya individer under ett år.
• En råtta lever 1-3 år och kan bli 25 cm lång, svansen oräknad.
• Råttor simmar bra.
• En råtta kan hoppa en meter utan ansats.

 

Läs mer på www.nomus.se.

 

Ebba Tham
Skadedjurstekniker/Säljare Syd

 

 

 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter