Ett Absolut avtal

– Datalogisk i samarbete med Abolut Company

Datalogisk har ingått ett samarbetsavtal med The Absolut Company AB, företaget som utvecklar och producerar Absolut Vodka.

Hos The Absolut Company är det i hög grad fokus på en grön profil. Det svenskbaserade företaget har endast lokala producenter och via dokumentation av insatser i höstvetefälten skall målet att miljö- och klimatpåverkan minskas när det gäller växtskydd- och växtnäringstillförsel följas upp.

– Att ta hänsyn till miljön är inte bara viktigt för oss, det är en grundförutsättning för vår tillväxt och fortsatta succé, säger Johan Blixt, Director Purchasing på The Absolut Company AB. Han berättar vidare att de utvecklat odlingskoncept som optimerar kvalitén på höstvetet samtidigt som användning av gödning och växtskydd minimeras.

Även på andra område tänker företaget miljövänligt. Produktionen av sprit är CO2-neutral och genom en hög användning av återvunnet glas, minimering av energi- och vattenförbrukning i tillverkningsprocessen och transporter med biobränslen minimeras miljöpåverkan så långt det går. När färdig produkt distribueras över världen sker detta i första hand med sjöfart så att CO2-utsläppen minimeras.

Datalogisk uppgift blir bland annat att ansvara för att löpande leverera uppgifter om insatsvaror för produktionen av höstvete till The Absolut Companys databas. Dessutom blir det självklart samarbete om program som skall användas vid registrering online av växtskydd och gödning, där lantbrukaren kan använda Näsgård MARK och Näsgård MOBILE.

– Vi är en välkänd och välrenommerad aktör på den svenska marknaden, säger Birger Hartmann från Datalogisk och fortsätter, det nya samarbetet bekräftar förtroendet för våra produkter och vi är glada för att börja samarbeta med The Absolut Company AB.

 

Fakta

The Absolut Company AB är en del av Pernod Ricard som har sex olika varumärke. Absolut Vodka säljs över hela världen.

Datalogisk utvecklar olika online management program för växtodlare i flera länder, exempelvis Näsgård MARK, Näsgård KARTA, Näsgård TID, Näsgård MOBILE.

För mer information kontakta: VD Birger Hartmann, Datalogisk på tlf. +46 7020 3311 eller e-mail birger.hartmann@datalogisk.dk.

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter