Svenska Foders bästa resultat på 3 år

  • Svenska Foders bästa resultat på 3 år
  • Resultat före skatt: 48 miljoner SEK
  • 75% av resultatet handlar om kostnadsbesparingar

2017 blev ett mycket bättre år för Svenska Foder resultatmässigt - det bästa på tre år. Under året har bolaget ökat sitt resultat med 40 miljoner jämfört med 2016 och hamnar på ett resultat före skatt på 48 miljoner SEK. De insatser man vidtagit handlar både om kostnadsbesparingar och ökade volymer inom olika produktområden.

Det finns ett flertal anledningar till det förbättrade finansiella läget i Svenska Foder-koncernen. Carsten Klausen, som åter tog över VD-skapet i Svenska Foder 2016 efter ett antal år i Tyskland, kan konstatera att det sällan är en enda parameter som lyfter ett bolag:

-Man behöver alltid rannsaka och noga granska det man gör i ett bolag. Omvärlden förändrar sig hela tiden och om man slår sig till ro kommer man snart finna sig omsprungen av kollegorna i konkurrerande verksamheter. Blir man självgod tappar man momentum och är snart långt efter. 

-Vi har nagelfarit våra aktiviteter för att se hur vi kan förbättra dem och vässa dem gentemot våra konkurrenter, fortsätter Carsten. Vår styrka är helheten i vår affärsmodell. Detta arbete har lett till att vi ökat våra volymer inom områdena Foder, Service, Växtskydd och Utsäde. 

-Detta är Svenska Foders styrka: våra medarbetares engagemang och lojalitet. Vi har haft ett par år i uppförsbacke. Vi har stretat på. Men omedelbart då man kan konkretisera verksamheten och vart vi är på väg, tar engagemanget vid i vårt bolag. Det är mycket inspirerande att uppleva. Ansvarstagandet, inom vilken funktion det än handlar om, är mycket stort.  

Även inom Svenska Foders dotterbolag ser man en positiv trend under 2017 som påverkat koncernens resultat. Man har också genom det nära samarbete med Fodermix man jobbat på, skapat mervärde till de svenska grisföretagarna – och har på så vis hittat synergier mellan bolagen, som ytterligare tydliggörs genom fusionen av Fodermix i mars 2018. 
Till detta kommer en förhöjd kostnadsfokus under förra året, som också det har hjälpt till att förbättra årsbokslutet.   

-75 % av vårt resultat handlar om kostnadsbesparingar vi har gjort under året, berättar Johan Nordenblad, vice VD och logistikchef i Svenska Foder. Vi har vi koncentrerat oss väldigt tydligt på våra frakter i bolaget – det har gällt såväl infrakter, internfrakter som utfrakter. Genom att se över hur vi beter oss både externt och internt, har vi hittat kostnader som inte tillför vår verksamhet något. 

-Det har spetsat våra processer totalt i bolaget och gjort oss mer effektiva gentemot mot våra kunder, fortsätter Johan.
Under 2018 kommer fokus fortsatt vara på konstadseffektiviseringar i hela koncernen - och på att skapa innovation och nya koncept för att driva på utvecklingen tillsammans med lantbrukarna. 

-Vi kommer under 2018 att arbeta med att finna nya samarbetspartners och förvärva lönsamma bolag, säger Carsten Klausen. Dessutom kommer vi att hitta fler synergier tillsammans med våra dotterbolag – samt med DLG-koncernens olika bolag, för att dra nytta av all den kompetens och de erfarenheter som finns. 

-Vi behöver inte uppfinna den ”dybe tallerken” mer än en gång. Det viktiga är att vi tillför det svenska lantbruket allt det som våra kunder efterfrågar: nämligen god service och produkter som levererar ett ökat mervärde, avslutar han. 

För mer information, kontakta 
Carsten Klausen, VD Svenska Foder: 010-130 29 69; carsten.klausen@svenskafoder.se 

 

Axving

Svenska Foder AB

Telefon
0510-828 00

Kundservice
020-83 00 00

Box 673

531 16 Lidköping

info@svenskafoder.se

Alla kontaktuppgifter